Tiếng Việt English
    Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017
Chúc mừng ngày 8 - 3 chị em Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên Hoàn thiện khung chính sách về thu hút đầu tư theo hình thức PPP Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
Hot news
Chúc mừng ngày 8 - 3 chị em Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên...
Chúc mừng ngày 8 - 3 chị em Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên...
Hoàn thiện khung chính sách về thu hút đầu tư theo hình thức PPP...
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư...
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư...
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu...
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
Socio-Economic Development    Socio-economic situation  |  Socio-Economic Development Plan
VN not forecast economic recovery in 2009
12-06-2013
In the report World Economic Outlook (WEO) released on 9/4, International Monetary Fund (IMF) projected economic growth of Vietnam in 2008 will slow down at 7.3% and continues st...
Planning framework guiding economic development - social 2009
Socio-economic situation of the first quarter of 2008
Target Plan 2008 Dien Bien
Planning and economic development - social Dien Bien 5 2006-2010
News & Events   
Nam Rom Irrigation
Dien Bien: Solutions Executive Development Investment Plan, sagas enhance investment resources, improve management efficiency losses against capital investment and development, administrative reform in the implementation of procedures in order to focus on
12-06-2013
For suggestions and advice for PPC solutions focusing in particular need guidance to successfully implement the goals, tasks and plans proposed in 2009, at the Conference on Econ...
Dien Bien: Conference on Economic Development Plan - 2009 Social
The urgent solutions to prevent economic recession, maintain economic ...
Looking back on the training support human resources for small and med...
End of Session 15, XII Provincial Council had discussed the resolution...
Investment Management    Investment Management  |  Monitoring and evaluating investment
Project Browser
12-06-2013
APPROVAL PROCESS OF INVESTMENT PROJECTS IN THE PLANNING AND INVESTMENT Dien Bien 1. Subjects: Capital budgeting, capital budget management, ODA. 2. Reception: Office of Planning ...
Monitoring investment results in 2006
Gallery
Video Clip
New documents
Tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp, Nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017
Dự thảo Quy định Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Biểu mẫu đầu tư công
Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện
Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện B
Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Công văn số 840/SKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 6 năm 2016 trả lời kiên nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư
Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Biểu mẫu Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2017 và Kế hoạch đầu tư công 2017
useful_info
TV Schedule
Weather
Gold Price
Foreign Exchange Rate
Online Stock
Weblink