Tiếng Việt English
    Hội nghị Chuyên để "Chính phủ kiến tạo - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh mới và Đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2016"
Hội nghị Chuyên để Từ lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, doanh nhân Trần Lệ đã làm nên kỳ tích ở Mường Phăng - Điện Biên... Điện Biên cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2016 Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công  năm 2017
Tin nổi bật
Hội nghị Chuyên để
Hội nghị Chuyên để "Chính phủ kiến tạo - Nâng cao năng lực cạnh tranh của...
Từ lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, doanh nhân Trần Lệ đã làm nên...
Điện Biên cam kết hỗ trợ doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị...
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016...
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch...
Phát triển KTXH    Tình hình kinh tế xã hội  |  Định hướng phát triển KTXH  |  Quy hoạch phát triển KTXH  |  Kế hoạch phát triển KTXH
hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công  năm 2017
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
21-06-2016
Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự ki...
Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2008 tỉnh Điện Biên
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Điện Biên...
Quy hoạch phát triển vùng Chè huyện Tủa Chùa giai đoạn 2006-2015 tầm nhìn...
Quy hoạch phát triên chăn nuôi trâu, bò thịt tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2015...
Tin tức và sự kiện   
Gặp mặt doang nghiệp lần 2
Hội nghị Chuyên để "Chính phủ kiến tạo - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh mới và Đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2016"
05-01-2017
Thực hiện cam kết giữa UBND tỉnh Điện Biên với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ký ngày 22/9/2016 tại Hà Nội; ng&agệt...
Từ lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, doanh nhân Trần Lệ đã làm nên...
Điện Biên cam kết hỗ trợ doanh nghiệp
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2016...
Giải bóng đá mini Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên mở rộng năm 2016...
Quản lý đầu tư    Quản lý đầu tư  |  Giám sát và đánh giá đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2016
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2016
28-06-2016
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại văn bản số 1439/UBND-KTTH ngày 25/5/2015, về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư sau cute;c...
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016...
Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 2015...
Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án...
Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014
Đấu thầu    Hướng dẫn thủ tục đấu thầu  |  Hướng dẫn đăng tải trên dienbiendpi.gov.vn  | 
Luật đấu thầu
10 Điểm mới cơ bản của Luật Đấu thầu số 43
25-04-2016
Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi to&agravrc;y...
Lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Mẫu đăng tải Thông báo mời thầu
Mẫu đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu...
Mẫu đăng tải thông tin về nhà thầu
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản - Tài liệu mới
Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện
Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện B
Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Công văn số 840/SKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 6 năm 2016 trả lời kiên nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư
Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Biểu mẫu Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2017 và Kế hoạch đầu tư công 2017
Nghi quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Biểu mẫu xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020
Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UNBD tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ