Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Công báo địa phương   
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
10 Tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp, Nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017 02-01-2018 Download

Cơ sở dữ liệu    QĐ Ban hành Quy định về thủ tục, trình tư và thời gian giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở KHĐT
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
11 Giấy mời kiểm tra, đánh giá vị trí, địa điểm, nội dung và quy mô một số Dự án tại huyện Tuần Giáo 23-03-2020 Download
12 Giấy mời họp thống nhất các nội dung về nguồn vốn đối ứng cho Dự án phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng năm 2020 18-03-2020 Download
13 Phụ biểu kèm theo Văn bản số 310/SKHĐT-TH ngày 12/3/2020 của Sở KHĐT V/v xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2019 của tỉnh Điện Biên 13-03-2020 Download
14 Tài liệu kèm theo Văn bản số 310/SKHĐT-TH ngày 12/3/2020 của Sở KHĐT V/v xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2019 của tỉnh Điện Biên 13-03-2020 Download
15 Quyết định 1374/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở KH&ĐT 03-03-2020 Download
16 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 11-09-2019 Download
17 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 15-07-2019 Download
18 Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên 06-06-2019 Download
19 V/v tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII 15-05-2019 Download
20 Cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 16-04-2019 Download

VB quy phạm pháp luật    Phụ lục biểu mẫu  |  Luật  |  Nghị Định Chính Phủ  |  Thông tư Bộ Kế hoạch  |  Quyết định Bộ Kế Hoạch  |  Quyết định HĐND và UBND tỉnh Điện Biên
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
21 Tài liệu kèm công văn số 49/KTNN KV7 về việc gửi đề cương khảo sát lập kế hoạch Kiểm toán chuyên đề XDCB năm 2019 tỉnh Điện Biên 13-03-2020 Download
22 công văn số 49/KTNN KV7 về việc gửi đề cương khảo sát lập kế hoạch Kiểm toán chuyên đề XDCB năm 2019 tỉnh Điện Biên 13-03-2020 Download
23 Nghị định 25/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/2/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 09-03-2020 Download
24 Luật đầu tư công 2019 03-03-2020 Download
25 Thông tư hướng dẫn, phân loại và đánh giá hợp tác xã 03-03-2020 Download
26 V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của thống đốc ngân hang nhà nước Việt Nam hướng dẫ thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dung phục vụ phát tri 27-01-2019 Download
27 Nghị định 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn 18-05-2018 Download
28 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, ngày 04/05/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 18-05-2018 Download
29 Biểu mẫu đầu tư công 15-12-2017 Download
30 Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 27-07-2016 Download

Mẫu đăng tải thông tinh về đấu thầu   
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
31 Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 05-06-2017 Download
32 Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện B 05-06-2017 Download

Báo cáo Sở kế hoạch   
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
33 Giấy mời họp thống nhất nội dung tham mưu Chương trình mở rộng quy mô Vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên KQ 10-03-2020 Download
34 Tài liệu của Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên 30-08-2018 Download
35 Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 01-08-2018 Download
36 Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện 05-06-2017 Download
37 Công văn số 840/SKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 6 năm 2016 trả lời kiên nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 28-06-2016 Download
38 Biểu mẫu xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020 13-06-2016 Download
39 Rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 05-11-2014 Download
40 Bản đồ báo cáo rà soát bản đồ nghèo tỉnh Điện Biên 26-05-2014 Download
41 Báo cáo rà soát bản đồ nghèo tỉnh Điện Biên 26-05-2014 Download

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK