Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ sở dữ liệu
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 11-09-2019 Download
2 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 15-07-2019 Download
3 Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên 06-06-2019 Download
4 V/v tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII 15-05-2019 Download
5 Cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 16-04-2019 Download
6 Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 02-07-2018 Download
7 Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng tháng 07-06-2018 Download
8 Cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán NSNN năm 2017 30-05-2018 Download
9 Dự thảo Quy định Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên 15-12-2017 Download
10 Biểu mẫu Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2017 và Kế hoạch đầu tư công 2017 22-06-2016 Download

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK