Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
VB quy phạm pháp luật
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của thống đốc ngân hang nhà nước Việt Nam hướng dẫ thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dung phục vụ phát tri 27-01-2019 Download
2 Nghị định 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn 18-05-2018 Download
3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, ngày 04/05/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 18-05-2018 Download
4 Biểu mẫu đầu tư công 15-12-2017 Download
5 Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 27-07-2016 Download
6 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 22-06-2016 Download
7 Nghi quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 13-06-2016 Download
8 Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UNBD tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh 13-06-2016 Download
9 Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 13-06-2016 Download
10 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 09-03-2016 Download
11 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 09-03-2016 Download
12 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quả trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 09-03-2016 Download
13 Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ hộ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 09-03-2016 Download
14 Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. 09-03-2016 Download
15 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 12-01-2016 Download
16 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 12-01-2016 Download
17 Luật Đất đai 2013 12-01-2016 Download
18 Luật xây dựng 2014 12-01-2016 Download
19 Luật Đầu tư công 2014 12-01-2016 Download
20 Luật Đấu thầu 2013 12-01-2016 Download
21 Luật Doanh nghiệp 2014 12-01-2016 Download
22 Luật Đầu tư 2014 12-01-2016 Download
23 Chi tiet DA keu goi Dau tu 08-08-2008 Download
24 DM DA xuc tien Dau tu 08-08-2008 Download
25 DM DA xuc tien Dau tu KSan 08-08-2008 Download
26 DM DA xuc tien Dau tu English KSan 08-08-2008 Download
27 DM DA xuc tien Dau tu English 08-08-2008 Download
28 Hỗ trợ Đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên 23-07-2008 Download
29 Ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên 23-07-2008 Download
30 Quy hoạch phát triển vùng Chè huyện Tủa Chùa giai đoạn 2006-2015 tầm nhìn 2020 25-04-2008 Download
31 Quy hoạch phát triên chăn nuôi trâu, bò thịt tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2015 25-04-2008 Download
32 Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Điện Biên 25-04-2008 Download
33 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005-2020 25-04-2008 Download
34 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 25-04-2008 Download
35 Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 25-04-2008 Download
36 Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội huyện Tủa Chùa đến năm 2020 25-04-2008 Download
37 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Điện Biên Đông đến năm 2020 25-04-2008 Download
38 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Chà đến năm 2020 25-04-2008 Download
39 Tờ trình 24-04-2008 Download
40 Phụ lục I_4 24-04-2008 Download
41 Phụ lục I_3 24-04-2008 Download
42 Phụ lục I_2 24-04-2008 Download
43 Phụ lục I_11 24-04-2008 Download
44 Phụ lục I_1 24-04-2008 Download
45 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam 21-04-2008 Download
46 Luật doanh nghiệp 22-04-2008 Download
47 Luật đầu tư 21-04-2008 Download
48 Luật đấu thầu 21-04-2008 Download
49 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 21-04-2008 Download

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK