Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
About Dien Bien
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng tháng.
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng tháng.
07-06-2018

Thực hiện công văn số 1347/UBND-TH ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hằng tháng;

Căn cứ Văn bản số 3269/BKHĐT-TH ngày 21/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng.Thực hiện công văn số 1347/UBND-TH ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hằng tháng;

Căn cứ Văn bản số 3269/BKHĐT-TH ngày 21/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng.


Thực hiện công văn số 1347/UBND-TH ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hằng tháng;

Căn cứ Văn bản số 3269/BKHĐT-TH ngày 21/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tháng (bắt đầu từ tháng 5/2018) thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) của từng dự án theo cả hai phương thức sau:

1. Bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chỉ báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện và giải ngân theo các nguồn vốn, chương trình; trọng tâm là đánh giá tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP), phân tích các kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp (không cần báo cáo chi tiết theo danh mục dự án). Số liệu thực hiện và giải ngân của dự án đến ngày 20 hằng tháng; thời hạn báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư trước ngày 21 hằng tháng.

2. Cập nhật thông tin chi tiết theo từng dự án lên Hệ thống thông tin về đầu tư công (http://dautucong.mpi.gov.vn) thông qua tài khoản mà chủ đầu tư đã đăng ký trên Hệ thống, bao gồm các nội dung sau:

- Mã đơn vị quan hệ ngân sách của dự án đầu tư (nếu đã được cấp mã và chưa cập nhật trên hệ thống).

- Số liệu thực hiện và giải ngân của dự án đến ngày 20 hằng tháng; Thời hạn cập nhật thông tin chi tiết theo từng dự án lên Hệ thống thông tin về đầu tư công trước ngày 21 hằng tháng.

- Bản quét màu (scan màu) các văn bản của dự án, bao gồm: Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu chưa được cập nhật trên hệ thống hoặc có quyết định mới).

3. Quý cơ quan đơn vị có thể dowload Tài liệu hướng dẫn các chủ đầu tư cập nhật thông tin chi tiết theo từng dự án lên Hệ thống thông tin về đầu tư công (http://dautucong.mpi.gov.vn Tại đây.

4. Riêng đối với các chương trình, dự án có tính chất "Mật", đề nghị các chủ đầu tư gửi báo cáo chi tiết bằng văn bản (không cập nhật lên Hệ thống thông tin về đầu tư công).

5. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu được cập nhật lên Hệ thống thông tin về đầu tư công (http://dautucong.mpi.gov.vn) và đảm bảo thời gian theo quy định.

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo Văn bản số 3269/BKHĐT-TH ngày 21/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.[1]  Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổng hợp KTQD - Sở Kế hoạch và Đầu tư; ĐT: 02153 825850.

 

Thông tin khác
Cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán NSNN năm 2017 (30-05-2018)
Chúc mừng ngày 8 - 3 chị em Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (07-03-2018)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức gặp mặt CBCC cơ quan đầu năm Bính Thân 2016 (17-02-2016)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2016 - tỉnh Điện Biên (12-01-2016)
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10 (20-10-2015)
Phụ nữ Sở Kế hoạch và Đầu tư tọa đàm nhân ngày 20-10 (20-10-2015)
Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư với hoạt động " Hành trình tri ân" tại TP Điện Biên Phủ (20-08-2015)
Hội nghị tập huấn về: "Thực thi Nghị Quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương" (20-01-2016)
Hội đàm giữa Sở Kế hoach Đầu tư tỉnh Điện Biên và Sở Kế tỉnh U Đôm Xay (03-08-2015)
Đón tiếp Đoàn Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh U Đôm Xay - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên (03-08-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK