Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
About Dien Bien
Cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán NSNN năm 2017
Cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán NSNN năm 2017
30-05-2018

Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-KTNN ngày 23/5/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Điện Biên.

Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư cung cấp số liệu và tài liệu như sau:


1. UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ đầu tư các dự án:

(1) Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án năm 2017, theo Biểu mẫu số 02.

(2) Tổng hợp tình hình thực hiện lập, phê duyệt quy hoạch năm 2017 theo Biểu mẫu số 04.

(3) Tổng hợp tình hình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án năm 2017 thuộc thẩm quyền theo biểu mẫu số 05 (nguồn vốn cân đối ngân sách cấp huyện; không tổng hợp dự án do UBND tỉnh phê duyệt chủ trương).

(4) Tổng hợp tình hình thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án năm 2017 thuộc thẩm quyền theo Biểu mẫu số 06, 07 (không tổng hợp dự án do UBND tỉnh phê duyệt).

(5) Tổng hợp tình hình thực hiện dự án đang quản lý thực hiện theo biểu mẫu số 08.

(6) Tổng hợp công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 đối với các dự án do cấp huyện phê duyệt theo Biểu mẫu số 09 (không tổng hợp các dự án do UBND tỉnh phê duyệt).

(7) Tổng hợp tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu năm 2017 theo Biểu mẫu số 10.

(8) Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản theo Biểu mẫu số 11.

(9) Tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư cho sự nghiệp y tế giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn (theo Biểu mẫu số 12, 13), gửi Sở Y tế trước ngày 09/6/2018.

2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Tổng hợp tình hình thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án năm 2017 theo Biểu mẫu số 06, 07 (tổng hợp các dự án do UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư).

3. Sở Y tế chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư cho sự nghiệp y tế giai đoạn 2015 - 2017 theo Biểu mẫu số 12, 13.

(Có hệ thống mẫu biểu kèm theo)

Thời gian gửi báo cáo: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ Email: dienbiendpi@gmail.com[1] trước ngày 11/6/2018.

Kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quý cơ quan, đơn vị./.

 [1]Ghi chú:

- Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổng hợp KTQD - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ; ĐT: 0215.3825.850 (Đ/c Lê Xuân Công - DĐ: 0984.512.686).

- Quý cơ quan đơn vị có thể dowload file mềm biểu mẫu  Tại đây.

 

Thông tin khác
Chúc mừng ngày 8 - 3 chị em Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (07-03-2018)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức gặp mặt CBCC cơ quan đầu năm Bính Thân 2016 (17-02-2016)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2016 - tỉnh Điện Biên (12-01-2016)
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10 (20-10-2015)
Phụ nữ Sở Kế hoạch và Đầu tư tọa đàm nhân ngày 20-10 (20-10-2015)
Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư với hoạt động " Hành trình tri ân" tại TP Điện Biên Phủ (20-08-2015)
Hội nghị tập huấn về: "Thực thi Nghị Quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương" (20-01-2016)
Hội đàm giữa Sở Kế hoach Đầu tư tỉnh Điện Biên và Sở Kế tỉnh U Đôm Xay (03-08-2015)
Đón tiếp Đoàn Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh U Đôm Xay - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên (03-08-2015)
Phòng Công nghiệp - Thương mại (22-07-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK