Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
About Dien Bien
Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
03-01-2020

Thực hiện Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giải thể Ban Quản lý Giảm nghèo tỉnh Điện Biên, thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (XTĐT) tỉnh Điện Biên, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;


Ngày 21/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm XTĐT (Trung tâm) tỉnh Điện Biên. Tới dự Lễ ra mắt Trung tâm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện trong tỉnh và toàn thể các cán bộ, công chức trong cơ quan.

Sau khi công bố Quyết định 1174/QĐ-UBND, đồng chí Nguyễn Phi Sông, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu và giao nhiệm vụ cho Trung tâm XTĐT tỉnh Điện Biên

Đồng chí Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ cho Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh

Trong bối cảnh các nguồn lực đầu tư công ngày càng hạn chế, việc thu hút các nguồn lực đầu tư trong toàn xã hội, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến đầu tư trong việc huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Điện Biên; ngày 12/11/2019, UBND tỉnh Điện Biên, đã ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND, về việc giải thể Ban Quản lý Giảm nghèo tỉnh Điện Biên, thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên.

Để tăng cường hiệu quả xúc tiến đầu tư trên địa bàn, Trung tâm XTĐT cần được tăng cường phạm vi hoạt động, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1174/QQD-UBND, để có thể làm tốt vai trò đầu mối tham mưu và khởi xướng các hoạt động xúc tiến đầu tư. Trung tâm XTĐT cần hoạt động theo mô hình lồng ghép ba chức năng: xúc tiến đầu tư, một cửa liên thông giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt qua trình đầu tư. Có như vậy thì hiệu lực, hiệu quả phối hợp giữa IPA với các sở, ngành sẽ tốt hơn, việc xử lý các công việc liên quan và thủ tục hành chính về đầu tư sẽ thuận tiện, nhanh chóng. Việc một cơ quan làm đầu mối thống nhất để tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức, thực hiện các hoạt động vận động, xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ sau cấp phép sẽ vừa mang lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, vừa nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền địa phương

 

Thông tin khác
Tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII (15-05-2019)
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng tháng. (07-06-2018)
Cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán NSNN năm 2017 (30-05-2018)
Chúc mừng ngày 8 - 3 chị em Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (07-03-2018)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức gặp mặt CBCC cơ quan đầu năm Bính Thân 2016 (17-02-2016)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2016 - tỉnh Điện Biên (12-01-2016)
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10 (20-10-2015)
Phụ nữ Sở Kế hoạch và Đầu tư tọa đàm nhân ngày 20-10 (20-10-2015)
Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư với hoạt động " Hành trình tri ân" tại TP Điện Biên Phủ (20-08-2015)
Hội nghị tập huấn về: "Thực thi Nghị Quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương" (20-01-2016)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK