Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
About Dien Bien
Tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII
Tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII
15-05-2019

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công;

Thực hiện Công văn số 541/KTNN-TH ngày 24/10/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán; đồng thời thực hiện đề nghị của Đoàn khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 tại tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tổng hợp và cung cấp số liệu, tài liệu như sau:


1. Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

- Đối tượng thực hiện: Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (theo Khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014) thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý (không tổng hợp dự án sử dụng vốn do các Bộ, ngành Trung ương quản lý) đang có nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB).

- Cách xác định nợ đọng XDCB: Theo Khoản 19 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Thời điểm xác định nợ đọng XDCB: Xác định nợ đọng XDCB cho từng giai đoạn, thời điểm cụ thể như sau: (1) Nợ đọng XDCB tính đến ngày 31/12/2017; (2) Nợ đọng XDCB phát sinh trong năm 2018; (3) Nợ đọng XDCB đến 31/12/2018 và nợ XDCB còn lại sau khi bố trí khế hoạch vốn năm 2019.

- Yêu cầu: Tổng hợp đúng, đủ, chính xác và có tài liệu kiểm chứng là biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của từng dự án theo thời điểm, giai đoạn nêu trên (bản sao biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành). Các chủ đầu tư phải xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số nợ đọng XDCB theo quy định.

- Mẫu biểu, đề cương: Tổng hợp theo Phụ lục số 01/KSBS-KHĐT (có phụ lục kèm theo). Đề nghị điền đầy đủ thông tin theo mẫu biểu, đề cương; đối với các chủ đầu tư không có nợ đọng xây dựng cơ bản thì không phải tổng hợp theo mẫu biểu nhưng yêu cầu xác nhận trong thuyết minh báo cáo là không có nợ đọng XDCB.

- Thời gian và hình thức gửi báo cáo: Đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ Email: dienbiendpi@gmail.com trước ngày 05/6/2019.

2. Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2018

- Đối tượng thực hiện: Là các chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (theo Khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014).

- Yều cầu: Tổng hợp đúng, đủ, chính xác các nội dung, thông tin chi tiết  của từng danh mục dự án; sắp xếp, phân loại dự án theo tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành và quá trình thực hiện quyết toán dự án theo mẫu biểu, đề cương yêu cầu. Thủ trưởng các đơn vị phải xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu do đơn vị mình báo cáo theo quy định.

- Mẫu biểu, đề cương: Tổng hợp theo Phụ lục số 02/KSBS-KHĐT (có phụ lục kèm theo).

- Thời gian và hình thức gửi báo cáo: Đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ Email: dienbiendpi@gmail.com trước ngày 30/5/2019.

3. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đối với các dự án thuộc danh mục dự kiến kiểm toán năm 2019

- Đối tượng thực hiện: Là các chủ đầu tư dự án thuộc danh mục dự kiến kiểm toán năm 2019 (có dánh sách chủ đầu tư, danh mục dự án dự kiến kiểm toán năm 2019 kèm theo).

- Yêu cầu: Chuẩn bị đầy đủ các tiều liệu, hồ sơ theo Phụ lục số 03/KSBS-KHĐT.

- Tài liệu, hồ sơ cần cung cấp: Theo Phụ lục số 03/KSBS-KHĐT (có phụ lục kèm theo).

- Thời gian cung cấp tài liệu: Dự kiến từ ngày 21/5/2019 - đến ngày 22/5/2019.

- Cách thức cung cấp tài liệu: Các đơn vị cung cấp trực tiếp cho Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong trường hợp thay đổi về danh mục dự án, thời gian cung cấp hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác (nếu có) Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo trực tiếp cho các Chủ đầu tư, các cơ quan liên quan.

Trên đây là nội dung đề nghị tổng hợp nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp và triển khai thực hiện; kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quý cơ quan, đơn vị./.

Lưu ý: Các đơn vị có thể dowload  file mềm và biểu mẫu Tại đây.

 Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổng hợp KTQD - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ; ĐT: 0215.3825.850


 

 

Thông tin khác
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm TPCP) hàng tháng. (07-06-2018)
Cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán NSNN năm 2017 (30-05-2018)
Chúc mừng ngày 8 - 3 chị em Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (07-03-2018)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức gặp mặt CBCC cơ quan đầu năm Bính Thân 2016 (17-02-2016)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2016 - tỉnh Điện Biên (12-01-2016)
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10 (20-10-2015)
Phụ nữ Sở Kế hoạch và Đầu tư tọa đàm nhân ngày 20-10 (20-10-2015)
Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư với hoạt động " Hành trình tri ân" tại TP Điện Biên Phủ (20-08-2015)
Hội nghị tập huấn về: "Thực thi Nghị Quyết số 19: Cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương" (20-01-2016)
Hội đàm giữa Sở Kế hoach Đầu tư tỉnh Điện Biên và Sở Kế tỉnh U Đôm Xay (03-08-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK