Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Đầu tư Công và Đấu Thầu
Hướng dẫn triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Hướng dẫn triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
27-07-2017

Ngày 21/7/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 951/SKHĐT-TH về việc triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công với các nội dung chính như sau:


     1. Đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai.

     - Đối với các đơn vị đã được cấp tài khoản, khẩn trương cập nhật thông tin người dùng bao gồm tên liên hệ, số điện thoại, địa chỉ mail, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sử dụng thông tin này để gửi các thông báo cho người dùng khi có các yêu cầu liên quan đến hệ thống (để cập nhật, đăng nhập vào http://dautucong.mpi.gov.vn và sử dụng chức năng “TT người dùng” ở menu trên).

  - Đối với các đơn vị chưa được cấp tài khoản, khẩn trương đăng ký tài khoản tại trực tuyến địa chỉ: http://taikhoan.mpi.gov.vn. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trực tiếp xác nhận tài khoản cho các đơn vị trên Hệ thống. Lưu ý: mỗi sở, ngành, chủ đầu tư được cấp 2 tài khoản (cho Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban QLDA); mỗi huyện, thị xã, thành phố được cấp 2 tài khoản (Phòng TCKH và Ban QLDA) và mỗi xã, phường, thị trấn trực thuộc được cấp 01 tài khoản.

     - Đề nghị các đơn vị hoàn thành đăng ký và cập nhật thông tin tài khoản trước ngày 31/7/2017.

     2. Thực hiện Báo cáo lên Hệ thống tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017 nguồn vốn NSTW và vốn nước ngoài

     Hiện nay, nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao đợt 1 tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017; đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật danh mục này lên Hệ thống.

     - Các chủ đầu tư cập nhật mã dự án (mã đơn vị có quan hệ ngân sách do cơ quan tài chính cấp) trên Hệ thống, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017, cập nhật nhu cầu vốn năm 2018 đối với nguồn vốn NSTW và vốn nước ngoài (tại https://dautucong.mpi.gov.vn trong Menu: Kế hoạch đầu tư công -> Cây thư mục: Báo cáo Kế hoạch đầu tư công). Tài liệu hướng dẫn tải về tại http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=222 (Làm từ Bước 2, trang 14)

     - Đề nghị các chủ đầu tư hoàn thành việc báo cáo lên hệ thống trước ngày 31/7/2017.

     3. Đính kèm hồ sơ dự án đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn Ngân sách trung ương và vốn nước ngoài

     - Thực hiện theo Điều 11, Thông tư 03, chủ đầu tư các dự án quét và đính kèm tất cả các tài liệu thuộc hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ phê duyệt dự án đối với dự án được phân bổ kế hoạch 2016-2020 vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài theo danh mục tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Menu: Kế hoạch đầu tư công -> Cây thư mục: Báo cáo kế hoạch đầu tư công)

     - Đề nghị các đơn vị hoàn thành việc cập nhật trước ngày 10/11/2017 làm cơ sở để đăng ký kế hoạch vốn nguồn NSTW năm 2018 trong kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt.

     Để biết rõ thêm về cách cách cập nhật thông tin và báo cáo, các đơn vị vào trang http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn, menu: Hướng dẫn sử dụng để download các tài liệu hướng dẫn liên quan đến từng nội dung; hoặc liên hệ trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn chi tiết.

     Về đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin dự án, báo cáo Kế hoạch đầu tư công: liên hệ Phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Điện thoại: 0215.3825850.

     - Đối với các dự án phân cấp cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện hướng dẫn các xã cập nhật thông tin dự án theo như hướng dẫn nêu trên.

      Việc cập nhật và báo cáo đầy đủ các thông tin dự án theo quy định của các đơn vị chủ đầu tư lên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai từ năm 2018 là điều kiện để UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn ngân sách trung ương) theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị Chủ đầu tư dự án nghiêm túc triển khai thực hiện.

- Về biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý cơ quan, đơn vị có thể dowload Tại đây.

 

Thông tin khác
10 Điểm mới cơ bản của Luật Đấu thầu số 43 (25-04-2016)
Lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (25-04-2016)
Mẫu đăng tải Thông báo mời thầu (26-05-2014)
Mẫu đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu (09-05-2008)
Mẫu đăng tải thông tin về nhà thầu (09-05-2008)
Mẫu đăng tải thông báo mời sơ tuyển (09-05-2008)
Mẫu đăng ký đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (09-05-2008)
Mẫu đăng ký thông báo mời nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh (09-05-2008)
Mẫu đề nghị đăng tải thông báo kết quả đấu thầu (09-05-2008)
Mẫu đăng ký thông báo các nhà thầu tham dự đấu thầu (09-05-2008)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK