Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Thủ tục hành chính »» Đầu tư tại Việt Nam
23. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
23. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
22-01-2018

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

c) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

e) Cơ quan thực hiện:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

i) Lệ phí: Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Thông tin khác
22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (22-01-2018)
21. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (22-01-2018)
20. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (22-01-2018)
19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (22-01-2018)
18. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư (22-01-2018)
17. Giãn tiến độ đầu tư (22-01-2018)
16. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (22-01-2018)
15. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (22-01-2018)
14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (22-01-2018)
13. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (22-01-2018)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK