Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Đầu tư Công và Đấu Thầu »» Hướng dẫn đăng tải trên dienbiendpi.gov.vn    
Mẫu đăng tải Thông báo mời thầu
26-05-2014
Mẫu đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu
09-05-2008
Mẫu đăng tải thông tin về nhà thầu
09-05-2008
Mẫu đăng tải thông báo mời sơ tuyển
09-05-2008
Mẫu đăng ký đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm
09-05-2008
Mẫu đăng ký thông báo mời nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh
09-05-2008
Mẫu đề nghị đăng tải thông báo kết quả đấu thầu
09-05-2008
Mẫu đăng ký thông báo các nhà thầu tham dự đấu thầu
09-05-2008
Mẫu đăng tải Kế hoạch đầu thầu
09-05-2008
Mẫu đăng tải Kế hoạch đầu thầu
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK