Tiếng Việt English
    Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
Đầu tư Công và Đấu Thầu »» Hướng dẫn đăng tải trên dienbiendpi.gov.vn
Mẫu đăng ký thông báo các nhà thầu tham dự đấu thầu
09-05-2008

Bạn có thể tải mẫu đăng ký đăng tải danh sách nhà thầu tham dự đấu thầu tại đây

Thông tin khác
Mẫu đăng tải Kế hoạch đầu thầu (09-05-2008)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK