Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Đầu tư Công và Đấu Thầu »» Hướng dẫn thủ tục đấu thầu    
10 Điểm mới cơ bản của Luật Đấu thầu số 43
25-04-2016

Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

(DĐDN) - Tại Văn phòng Chính phủ, ông Đào Quang Thu – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố một số nội dung mới, cơ bản liên quan đến Luật đấu thầu 2013.

Lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
25-04-2016

Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Thực hiện Chương trình số 3794/CT-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2016;

Được sự nhất trí của UBND tỉnh tại công số 857/UBND-XD ngày 05/4/2016, về việc tổ chức lớp đạo tạo bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu;

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK