Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Phát triển KTXH     Tình hình kinh tế xã hội  |  Định hướng phát triển KTXH  |  Quy hoạch phát triển KTXH  |  Kế hoạch phát triển KTXH
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
21-06-2016

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đầu tư phát triển NSNN thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn CĐNSĐP, Vốn tín dụng ưu đãi, vốn chương trình 30a, CT 135, CTNTM  thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã có công văn số 878/SHKĐT-TH ngày 20/06/2016 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công  năm 2017.

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2008 tỉnh Điện Biên
29-04-2008
1. Chỉ tiêu tổng hợp, sản xuất và vốn ĐTPT 2. Chỉ tiêu hướng dẫn sự nghiệp văn hóa xã hội 3. Chương trình mục tiêu quốc gia 4. Chương trình 134, 135, 193, NSVSMT
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Điện Biên
25-04-2008
Quy hoạch phát triển vùng Chè huyện Tủa Chùa giai đoạn 2006-2015 tầm nhìn 2020
25-04-2008
Quy hoạch phát triên chăn nuôi trâu, bò thịt tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2015
25-04-2008
Quy hoạch phát triển tổng thể ngành y tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010
25-04-2008
Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Điện Biên
25-04-2008
Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005-2020
25-04-2008
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015
25-04-2008
Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020
25-04-2008
[1] 2  Trang sau
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK