Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Quản lý đầu tư »» Quản lý đầu tư     Hướng dẫn đăng ký đầu tư  | 
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016
21-06-2016

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 859/SKHĐT-KTĐN ngày 15/6/2016 về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016

Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 2015
02-12-2015

Như tin đã đưa, ngày 03/10/2015 UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp các nhà đầu tư đang thực hiện đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, Hội nghị đã không trả lời hết được những câu hỏi, kiến nghị của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Sau Hội nghị, UBND tỉnh đã có  công văn số 3626/UBND-GT ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu. Sau đây là tổng hợp ý kiến của các cơ quan đơn vị trả lời các doanh nghiệp các nhà đầu tư tại Hội nghị Gặp mặt giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

 

Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước
05-11-2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4366/BKHĐT – PC ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc triển khai thi hành Luật đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài hướng dẫn về việc tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN như sau: 

Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014
22-10-2015

 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, tuy nhiên đến thời điểm hiện này Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương vẫn chưa ban hành Nghị định và các Thông tư hướng dẫn.

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK