Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Quản lý đầu tư »» Quản lý đầu tư
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016
21-06-2016

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 859/SKHĐT-KTĐN ngày 15/6/2016 về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016


        Báo cáo gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

        Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đang thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên báo cáo tình hình thực hiện dự án 6 tháng đầu năm 2016 theo mẫu quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 15/11/2015. Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất giả pháp tháo gỡ.

         Nội dung báo cáo đề nghị các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/07/2016; (bản mềm gửi về địa chỉ email: quanlydautudienbien@gmail.com ; mọi khúc mắc đề nghị liên hệ phòng Kinh tế đối ngoại & XTĐT số điện thoại: 0230 3829286).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các nhà đầu tư thực hiện dự án ./.

Thông tin khác
Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 2015 (02-12-2015)
Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước (05-11-2015)
Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014 (22-10-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK