Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Quản lý đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2016
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2016
28-06-2016

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại văn bản số 1439/UBND-KTTH ngày 25/5/2015, về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, ngày 12/5/2016;

Sau khi nghiên cứu ý kiến của các doanh nghiệp và đối chiếu với các văn bản pháp luật liên quan cũng như tình hình đầu tư thực tế tại địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 840/SKHĐT-KTĐN ngày 13/6/2016 trả lời ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Quý vị có thể xem chi tiết Tại đây.


Thông tin khác
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 (21-06-2016)
Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 2015 (02-12-2015)
Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước (05-11-2015)
Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014 (22-10-2015)
Kết quả giám sát đầu tư năm 2007 (29-04-2008)
Kết quả giám sát đầu tư năm 2006 (29-04-2008)
Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá đầu tư (29-04-2008)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK