Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Sở KHĐT Điện Biên »» Sơ đồ tổ chức bộ máy    
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY
25-04-2008

         Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm có: Giám đốc, các phó giám đốc, Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Lãnh đạo Sở:

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh gồm 01 giám đốc và 03 phó giám đốc.

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và HĐND Tỉnh khi được yêu cầu.

Các Phó giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

2.1. Văn phòng;

2.2. Thanh tra;

2.3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân;

- Phòng Công nghiệp – Thương mại;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phòng Văn xã;

- Phòng Kinh doanh và Hợp tác đầu tư.

3. Biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở, vào khối lượng công việc, vào điều kiện thực tế của tỉnh và chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức theo qui định của pháp luật, tổng biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư tối đa không quá 41 biên chế.

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK