Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Tin tức và sự kiện
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
10-01-2019

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.


Thực hiện Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, như sau:

- Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, theo Đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 01 kèm theo Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đầu thầu, theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 02 kèm theo Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Kèm theo bản sao Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Thời gian: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 trực tiếp bằng văn bản và bản mềm qua địa chỉ Email: dienbiendpi@gmail.com[1].  

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng  hợp tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 của tỉnh Điện Biên, đồng thời tổng hợp danh sách, thời hạn, đánh giá nội dung, chất lượng báo cáo của các đơn vị để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh (theo Phụ lục số 03 kèm theo Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xem xét quyết định các biện pháp xử lý phù hợp đối với việc chấp hành quy định về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Biểu mẫu chi tiết đề nghị quý đơn vị dowload  Tại đây.

 

 

Thông tin khác
Đoàn cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại 03 tỉnh: Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào (08-10-2018)
Những điểm mới của Nghị định số 63 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (18-05-2018)
Hội nghị quốc tế Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng (18-05-2018)
Đăng ký khóa ôn luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-04-2018)
Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017 (03-07-2017)
Hội nghị Chuyên để "Chính phủ kiến tạo - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh mới và Đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2016" (05-01-2017)
Từ lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, doanh nhân Trần Lệ đã làm nên kỳ tích ở Mường Phăng - Điện Biên... (05-01-2017)
Điện Biên cam kết hỗ trợ doanh nghiệp (04-01-2017)
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2016 (13-05-2016)
Giải bóng đá mini Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên mở rộng năm 2016 (17-02-2016)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK