Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Tin tức và sự kiện
Đề nghị báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị
Đề nghị báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị
03-05-2019

Căn cứ Văn bản số 745/CV-TU ngày 14/4/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Công văn số 1144/UBND-TH ngày 24/4/2019 về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để việc xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW được chất lượng, đúng theo yêu cầu của Ban Kinh tế TW, đề nghị Cục Thống kê tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan báo cáo theo nội dung Đề cương và phụ lục biểu kèm theo để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (có Đề cương và phụ biểu đính kèm).


Do là báo cáo lớn, nhiều nội dung đề nghị các đơn vị báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng tiến độ. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp các đơn vị không gửi báo cáo về sở, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Thời gian gửi báo cáo: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ Email: dienbiendpi@gmail.com  trước ngày 01/6/2019.

  Trên đây là nội dung đề nghị các đơn vị báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW. Kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quý cơ quan, đơn vị./

Lưu ý: Các đơn vị có thể dowload  file mềm và biểu mẫu Tại đây.

 Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổng hợp KTQD - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ; ĐT: 0215.3825.850

 

Thông tin khác
cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019 (16-04-2019)
Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2019 (14-03-2019)
Nghị quyết số 02 NQ CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 (24-01-2019)
Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019 chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp (16-01-2019)
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 (10-01-2019)
Đoàn cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại 03 tỉnh: Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào (08-10-2018)
Những điểm mới của Nghị định số 63 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (18-05-2018)
Hội nghị quốc tế Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng (18-05-2018)
Đăng ký khóa ôn luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-04-2018)
Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017 (03-07-2017)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK