Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Tin tức và sự kiện
Đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
23-12-2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên của Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Thảo


Ngày 14/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1556/SKHĐT-KTĐN về việc lấy ý kiến tham gia thẩm định dự án gửi các Sở ngành, UBND huyện Mường Chà. Đến hết ngày 15/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được các văn bản: số 194/STNMT-QLĐĐ ngày 15/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; số 1606/SXD-KTXDTH ngày 06/12/2018 và 62/SXD-KTXDTH ngày 14/01/2019 của Sở Xây dựng; số 3170/SNN-KHTC ngày 29/11/2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; số 1598/SCT-QLCN ngày 27/11/2018 của Sở Công Thương; số 1964/STC-ĐT ngày 29/11/2018 của Sở Tài chính và số 56/UBND-TCKH ngày 16/01/2019 của UBND huyện Mường Chà (ý kiến thẩm định của các Sở ngành, địa phương đã được gửi cho nhà đầu tư).

Tuy nhiên, cho đến nay nhà đầu tư vẫn chưa gửi hồ sơ dự án hoàn thiện,  bổ sung  theo ý kiến thẩm định của các ngành, các đơn vị.

Đề đảm bảo đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Thảo khẩn trương  hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đề xuất dự án theo ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương (có bản sao kèm theo) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Thông tin khác
Cảnh báo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hành vi giải mạo cán bộ sở Kế hoạch và Đầu tư lừa đảo doanh nghiệp (23-12-2019)
Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện đầu tư một số dự án được cấp phép trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (01-10-2019)
Mời tham dự Hội thảo Vận động để đưa Phát triển trẻ thơ toàn diện vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (01-10-2019)
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH 5 tháng và 5 tháng đầu năm 2019 (01-10-2019)
Mời dự họp thống nhất nội dung trình UBND tỉnh dự án Tổ hợp du lịch ký ức Điện Biên (01-10-2019)
Tình hình thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 03/11/2016 giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh U Đôm Xay và phương hướng trong thời gian tới (01-10-2019)
Kết quả thực hiện công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (01-10-2019)
Thông báo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Phương Uyên Điện Biên (01-10-2019)
Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng dự ước 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện cả năm 2019, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên đị (01-10-2019)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK