Tiếng Việt English
    Thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Tin tức và sự kiện
Điện Biên: Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2009
Điện Biên: Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2009
08-01-2009
Nhằm phát huy trí tuệ tập thể của lãnh đạo các ngành, các cấp trong việc tham mưu cho UBND tỉnh quyết định những giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, từng địa phương, tạo ra việc thống nhất trong chỉ đạo điều hành để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong Kế hoạch năm 2009 đã đề ra. Ngày 7/01/2009, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/C Nguyễn Thanh Tùng Phó - Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đ/C Đinh Tiến Dũng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dưới sự chủ trì và điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội nghị đã được tiến hành với sự tham gia của các đại biểu là Lãnh đạo các sở ban ngành, UBMTTQ và các ban của Đảng, đoàn thể tỉnh, Lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; các Đ/C lãnh đạo đại diện Đảng, Chính quyền các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch, Lao động TBXH, Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh…

          Phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/C Đinh Tiến Dũng Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khảng định năm 2008 tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo điều hành, chúng ta đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch năm 2008 đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt tồn tại hạn chế như nhiều chỉ tiêu chủ yếu tuy đạt mức tăng trưởng khá cao so với năm 2007 nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc CT MTQG và các DA lớn còn chậm; một số mặt xã hội còn bức xúc chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết, tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn XH được đảm bảo, nhưng còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp tác động từ bên ngoài; tình trang di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo pháp luật, buôn bán ma túy qua biên giới chưa được giải quyết triệt để.

          Ông Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ những nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại hạn chế trong thực hiện Kế hoạch năm 2008 đó là: các ngành, các cấp chưa đề cao vai trò của người lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tính chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa thực sự đề cao đúng mức, công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp chưa quyết liệt, tính chủ động trong việc tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh đề ra biện pháp đông bộ, hiệu quả, để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra còn hạn chế và chưa kịp thời, đây là những vấn đề mà chúng ta cần phải khắc phục cho được trong năm 2009. Đồng thời nhấn mạnh, bước vào thực hiện Kế hoạch năm 2009, phải phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, lập thành tính chào mừng kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 100 năm thành lập tỉnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần có sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu cao, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội đã được Chính phủ xác định tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP, đó là phải tập trung mọi nỗ lực để chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, đảm bảo anh sinh xã hội; để tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đó qua kinh nghiệm từ các năm cho thấy khâu tổ chức thực hiện kế hoạch ở các ngành, các cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; nếu chúng ta tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm, đề ra được những giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết, sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp, trong tổ chức thực hiện; vì vậy, nếu chúng ta chỉ đạo chung chung, không rõ việc và không đề ra những giải pháp cụ thể sẽ không thể thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, trong năm 2009 các cấp, các ngành cần phải đặc biệt coi trọng đến khâu tổ chức thực hiện, xác định đồng bộ các giải pháp ngay khi triển khai thực hiện kế hoạch, để tập trung chỉ đạo điều hành và nêu cao tính chấp hành, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải vận dụng đúng đắn, sáng tạo các giải pháp để phát huy tính năng động và đảm bảo tính nguyên tắc; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và phát huy hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh và bền vững, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt văn hóa xã hội và đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

          Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bầy dự thảo Báo cáo giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2009 với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp, đó là: (1) Tập trung tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; (2) Tăng cường thu hút và quản lý các nguồn vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển và tham gia đầu tư trên địa bàn; (3) Tập trung chỉ đạo các giải pháp tạo sự chuyển biến rõ nét trên các mặt văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; (4) Tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt để đảm bảo tiến độ di dân tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La; (5) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan Nhà nước; (6) Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; (7) Bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại; (8) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; (9) Tăng cường năng lực điều hành, tổ chức thực hiện.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo, đại đa số các đại biểu đã nhất trí cao với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp do UBND tỉnh đưa ra; đại diện một số huyện, thị, thành phố, các ngành có báo cáo tham luận và tham gia ý kiến làm rõ thêm 9 nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của tỉnh.

Thông tin khác
Những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội (24-12-2008)
Nhìn lại công tác trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. (22-12-2008)
Kết thúc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII đã thảo luận, thông qua 18 nghị quyết (22-12-2008)
Liên kết "3 nhà" xúc tiến đầu tư vào Tây Bắc (08-08-2008)
Kiềm chế lạm phát, Điện Biên chung sức cùng cả nước (01-07-2008)
Khoảng 584,743 tỷ đồng vốn thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2012 (07-06-2008)
Nghị định 58 có gì khác biệt so với Nghị định 111 (27-05-2008)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn nghiệp vụ về đấu thầu khoá 5 tại Điện Biên (26-05-2008)
Đào tạo về Khởi sự và Quản trị doanh nghiệp cho các doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh (26-05-2008)
Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (16-05-2008)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ