Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Tin tức và sự kiện
Hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Pô 5A và Thủy điện Nậm Pô 5B
15-01-2020

Thực hiện Thông báo số 755a-CV/TU ngày 21/5/2019 của Tỉnh ủy; văn bản số 7665/UBND-KT ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Pô 5A và Thủy điện Nậm Pô 5B;

 


Tiếp theo Báo cáo số 442/BC-SKHĐT và 452/BC-SKHĐT ngày 29/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pô 5A và Thủy điện Nậm Pô 5B của Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Thu; 

Ngày 17/6/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản số 181/CV-THC-QLDA ngày 12/6/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Thu về việc chấp thuận phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Pô 5A và Thủy điện Nậm Pô 5B, tỉnh Điện Biên;

Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản số 181/CV-THC-QLDA và hồ sơ kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nguồn vốn chủ sở hữu: Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, doanh thu của Thủy điện Trung Thu, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Thu, như sau:

                                                                                                       ĐVT: Triệu đồng

Chi tiểu

2014

2015

2016

2017

2018

KH 2019

KH 2020

Tổng doanh thu

 

 

8.975

143.883

154.025

154.000

154.000

Lợi nhuận sau thuế

 

 

1.207

40.132

52.053

52.000

52.000

Vốn chủ sở hữu

75.000

163.000

250.792

290.925

318.996

370.996

422.996

 

2. Về tiến độ thực hiện dự án:

Để đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu cho cả 2 dự án theo quy định. Nhà đầu tư đã để xuất thực hiện thành 02 giai đoạn.

+ Giai đoạn 2020 – 2023: Đầu tư xây dựng thủy điện Nậm Pô 5A;

+ Giai đoạn 2022 – 2024: Đầu tư xây dựng thủy điện Nậm Pô 5B.

Theo báo cáo tài chính trên (đã được kiểm toán độc lập), Nhà máy thủy điện Trung Thu tỉnh Điện Biên có doanh thu ổn định với lợi nhuận sau thuế trung bình 52 tỷ/năm. Như vậy, trong điều kiện bình thường, đến  năm 2020 vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ tăng lên 422,96 tỷ đồng. Do đó, vốn chủ sở hữu của Công ty đã đáp ứng theo quy định của Thông tư 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công thương, cho cả 2 Thủy điện Nậm Pô 5A và 5B.

Mặt khác, nhà đầu tư lại phân kỳ đầu tư, đến năm 2022 mới khởi công xây dựng Thủy điện 5B, đến lúc đó, vốn chủ hữu của công ty (trong điều kiện bình thường) sẽ là 526,996 tỷ đồng.

3. Về khả năng huy động vốn, Nhà đầu tư đã có 02 thư đảm bảo cung cấp vốn tín dụng số 4204/BIDV.HN-KHDN1 và 4205/BIDV.HN-KHDN1 ngày 26/12/2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội đảm bảo khả năng huy động vốn thực hiện Dự án.

 

Thông tin khác
Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Ủy ban Cải cách và Đổi mới: phải thiết kế được một Việt Nam hùng cường (10-02-2020)
Thủ tướng gợi ý thay đổi tên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (14-01-2020)
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Mời kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu xã Mường Báng, xã Quài Tở, Nậm Cút và dự án Bò sinh sản, bò thịt tại xã Quài Nưa (23-12-2019)
Đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (23-12-2019)
Cảnh báo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hành vi giải mạo cán bộ sở Kế hoạch và Đầu tư lừa đảo doanh nghiệp (23-12-2019)
Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện đầu tư một số dự án được cấp phép trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (01-10-2019)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK