Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Tin tức và sự kiện
Hội thảo Tham vấn Khung kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội   5 năm 2016-2020 của tỉnh Điện Biên
Hội thảo Tham vấn Khung kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Điện Biên
22-10-2015

   Nhằm tiếp tục hoàn thiện các nội dung của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngày 19÷20/10/2015 tại thành phố Điện Biên Phủ, được sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Tham vấn Khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Điện Biên”.

 

 


  Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo và cán bộ làm công tác lập kế hoạch các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND và phòng Kế hoạch - Tài chính các huyện, thành phố.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội thảo.

   Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tư Hoàng Tiến Dũng đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung: Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015; Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản mang tính định hướng trên một số lĩnh vực như tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; các giải pháp tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đồng thời, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, chính sách xã hội, văn hóa thể thao và các mục tiêu ưu tiên liên quan tới Trẻ em trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Ảnh: Đồng chí Phạm Đức Toàn tóm tắt dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

  Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, hội thảo chia nhóm thảo luận tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế, cơ sở hạ tầng - Tài nguyên & Môi trường và Quản lý nhà nước; văn hóa - xã hội.

Ảnh: Hội thảo chia nhóm thảo luận.

   Thông qua Hội thảo, đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực tập trung vào một số mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016-2020; các nội dung về công tác giảm nghèo cũng như những vấn đề liên quan đến trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số; một số giải pháp thực hiện và hoạt động chủ yếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết thúc Hội thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII để tham mưu UBND tỉnh trình trình HĐND tỉnh thông qua, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương./.

Phòng Văn xã

Thông tin khác
Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp và các nhà đầu tư năm 2015 (22-10-2015)
Lễ ký kết Biên bản nghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh U Đôm Xay (22-10-2015)
Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Tổ chức kỷ niệm 50 năm truyền thống của Ngành (29/4/1958 - 29/4/2008 (22-04-2008)
Nâng tầm hợp tác, phát triển văn hóa, báo chí giữa Điện Biên và Luông Fra Băng (20-10-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK