Tiếng Việt English
    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
Tin tức và sự kiện
Lớp phổ biến Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng
Lớp phổ biến Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng
09-11-2015

Thực hiện chương trình 3061/CTr-UBND, ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Điện Biên, về Chương trình XTĐT tỉnh Điện Biên năm 2015;


Từ ngày 06 - 08/11/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên phối hợp với Công ty cổ phần Đào tạo và tư vấn Quản trị doanh nghiêp Á Châu, tổ chức Lớp học phổ biến Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng. Tới dự lớp học có gần 160 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các huyên, thị xã, thành phố trong tỉnh, các Ban quản lý dự án; các Công ty tư vấn và Giám đốc, kế toán của một số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Vũ Lệnh Nghị - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc.

 Lớp học đã được các giáo viên có nhiều kinh nghiệm của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; của Cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng giảng dạy.

Trong gần 3 ngày học, các học viên đã được nghe giản về các nội dung:

1.1. Luật Đầu tư công:

Chuyên đề 1:        Sự cần thiết và mục tiêu ban hành Luật Đầu tư công;

Chuyên đề 2:        Hướng dẫn những nội dung chính của Luật Đầu tư công;

Chuyên đề 3:        Những nội dung mới và tác động tích cực của Luật Đầu tư công: Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; Hoạt động thẩm định nguồn vốn đầu tư; Công tác lập kế hoạch đầu tư (trung hạn và hàng năm); Phân bổ vốn đầu tư; Xử lý các dự án chuyển tiếp; Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản...

Chuyên đề 4:        Những vấn đề cần chú ý trong quá trình triển khai thực hiện.

1.2. Luật Xây dựng: Phổ biến các nội dung quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản pháp lý khác có liên quan như:

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Các Thông tư hướng dẫn.

Tại Lớp học, các học viên và giảng viên đã thẳng thắn trao đổi các vướng mắc, băn khăn khi triển khai thực hiện các Luật mới tại mỗi đơn vị. Nhờ đó các học viên đã hiểu một cách thấu đáo hơn 2 bộ Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn kèm theo.

Kết thúc lớp học, các học viên đã tiến hành làm bài kiểm tra để nhận Giấy chứng nhận.

Thông tin khác
Hội thảo Tham vấn Khung kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Điện Biên (22-10-2015)
Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp và các nhà đầu tư năm 2015 (22-10-2015)
Lễ ký kết Biên bản nghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh U Đôm Xay (22-10-2015)
Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Tổ chức kỷ niệm 50 năm truyền thống của Ngành (29/4/1958 - 29/4/2008 (22-04-2008)
Nâng tầm hợp tác, phát triển văn hóa, báo chí giữa Điện Biên và Luông Fra Băng (20-10-2015)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK