Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Tin tức và sự kiện
Mời họp xử lý khắc phục sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình và đền bù và giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sông Mã 3, huyện Điện Biên Đông.
Mời họp xử lý khắc phục sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình và đền bù và giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sông Mã 3, huyện Điện Biên Đông.
15-01-2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1410/UBND-KT ngày 17/5/2019 về việc xử lý khắc phục sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình và đền bù và giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sông Mã 3, huyện Điện Biên Đông.

 


Trên cơ sở Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Điện Biên Đông, về việc phê duyệt phương án di chuyển tạm thời khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, kèm phương án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời đại diện quý cơ quan đến họp bàn thống nhất nội dung tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết phương án di chuyển tạm thời khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông.

- Thời gian: 14h ngày 28/6/2019.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thành phần:

+ Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải và Khoa học và Công nghệ.

+ Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn UBND huyện Điện Biên Đông.

UBND huyện Điện Biên Đông chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan để báo cáo phương án di chuyển tạm thời khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông trong cuộc họp.

( Phương án di chuyển tạm thời khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, UBND huyện Điện Biên Đông đã gửi quý cơ quan kèm theo Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 20/6/2019)

 

Đề nghị các quý cơ quan nghiên cứu phương án di chuyển tạm thời khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông và tài liệu liên quan, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. Kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các quý cơ quan./.

 

Thông tin khác
Hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Pô 5A và Thủy điện Nậm Pô 5B (15-01-2020)
Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Ủy ban Cải cách và Đổi mới: phải thiết kế được một Việt Nam hùng cường (10-02-2020)
Thủ tướng gợi ý thay đổi tên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (14-01-2020)
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Mời kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu xã Mường Báng, xã Quài Tở, Nậm Cút và dự án Bò sinh sản, bò thịt tại xã Quài Nưa (23-12-2019)
Đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (23-12-2019)
Cảnh báo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hành vi giải mạo cán bộ sở Kế hoạch và Đầu tư lừa đảo doanh nghiệp (23-12-2019)
Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện đầu tư một số dự án được cấp phép trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK