Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Tin tức và sự kiện
Mời kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu xã Mường Báng, xã Quài Tở, Nậm Cút và dự án Bò sinh sản, bò thịt tại xã Quài Nưa
Mời kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu xã Mường Báng, xã Quài Tở, Nậm Cút và dự án Bò sinh sản, bò thịt tại xã Quài Nưa
23-12-2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản Đề nghị thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Mường Báng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Sáng Điện Biên; dự án Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quài Tở của Công ty TNHH Thái Kiên Điện Biên; dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Nậm Cút, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Hồng và Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt của Công ty cổ phần chăn nuôi UVA Điện Biên;


Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản Đề nghị thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Mường Báng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Sáng Điện Biên; dự án Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quài Tở của Công ty TNHH Thái Kiên Điện Biên; dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Nậm Cút, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Hồng và Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt của Công ty cổ phần chăn nuôi UVA Điện Biên;

Trên cơ sở ý kiến thẩm định dự án của các cơ quan đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên kính mời: Đại diện quý cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, thống nhất địa điểm do nhà đầu tư đề nghị thực hiện xây dựng dự án trên.

1. Trưởng đoàn: Lãnh đạo phòng Kinh tế đối ngoại và XTĐT.

2. Nội dung, thành phần tham gia thực địa:

Stt

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

1

Cửa hàng xăng dầu Mường Báng

10h, ngày 20/6/2019

Xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa

- Đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương.

- UBND huyện Tủa Chùa;

- UBND xã Mường Báng;

- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Sáng Điện Biên

2

Cửa hàng xăng dầu Nậm Cút xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà

15h30, ngày 20/6/2019

Xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà

- Đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương.

- UBND huyện Mường Chà;

- UBND xã Nậm Nèn, Mường Chà;

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Hồng.

3

Cửa hàng xăng dầu Quài Tở

8h00, ngày 21/6/2019

Xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

- Đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương.

- UBND huyện Tuần Giáo;

- UBND xã Quài Tở, Tuần Giáo;

- Công ty TNHH Thái Kiên Điện Biên

4

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản

14h00, ngày 21/6/2019

Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo

- Đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;

- UBND huyện Tuần Giáo;

- Công ty Cổ phần chăn nuôi UVA Điện Biên.

 

3. Chương trình:

(1) Ngày 20/6/2019:

- Sáng 7h00, xuất phát từ Sở KHĐT đi Tủa Chùa, 10h00 kiểm tra thực địa dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Mường Báng, 10h45 họp thống nhất nội dung Biên bản tại UBND xã Mường Báng (Đề nghị UBND xã Mường Báng bố trí giúp phòng họp).

- Chiều: 14h00 từ Tủa Chùa đi Nậm Nèn, huyện Mường Chà, 15h30 kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu Nậm Cút, xã Nậm Nèn, 16h30 họp thống nhất nội dung thực địa (Đề nghị UBND xã Nậm Nèn bố trí giúp phòng họp, 17h30 đoàn đi Tuần Giáo). Tối ngủ tại huyện Tuần Giáo.

(2) Ngày 21/6/2019:

- Sáng 8h00 đi Kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu xã Quài Tở, 9h00 họp thống nhất nội dung Biên Bản tại UBND xã Quài Tở (Đề nghị UBND xã Quài Tở bố trí giúp phòng họp).

- Chiều: 14h kiểm tra thực địa dự án Chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt tại xã Quải Nưa, 15h00 họp thống nhất đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. 16h00 về Điện Biên.

(Đề nghị các nhà đầu tư chuẩn bị thuyết minh làm rõ những nội dung mà các ngành, các huyện đã tham gia, hoàn chỉnh bằng văn bản gửi các thành viên và báo cáo tại cuộc họp).

Để việc kiểm tra thực địa thống nhất địa điểm xây dựng và các nội dung liên quan đến dự án đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên trân trọng đề nghị quý Sở, UBND các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Chà; UBND các xã Mường Báng, Quài Tở, Nậm Nèn và các nhà đầu tư bố trí tham dự đủ thành phần và đúng thời gian, địa điểm. (Chi tiết xin liên hệ phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư - ĐT: 0215.3829286).

Kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quý cơ quan, đơn vị và các nhà đầu tư./.

 

Thông tin khác
Đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (23-12-2019)
Cảnh báo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hành vi giải mạo cán bộ sở Kế hoạch và Đầu tư lừa đảo doanh nghiệp (23-12-2019)
Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện đầu tư một số dự án được cấp phép trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (01-10-2019)
Mời tham dự Hội thảo Vận động để đưa Phát triển trẻ thơ toàn diện vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (01-10-2019)
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH 5 tháng và 5 tháng đầu năm 2019 (01-10-2019)
Mời dự họp thống nhất nội dung trình UBND tỉnh dự án Tổ hợp du lịch ký ức Điện Biên (01-10-2019)
Tình hình thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 03/11/2016 giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh U Đôm Xay và phương hướng trong thời gian tới (01-10-2019)
Kết quả thực hiện công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (01-10-2019)
Thông báo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Phương Uyên Điện Biên (01-10-2019)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK