Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Tin tức và sự kiện
Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
15-01-2020

Căn cứ Thông báo 715/TB-SKHĐT ngày 17/5/2019  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên  thông báo Kế hoạch  tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019;


Căn cứ Luật Công chức 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ, Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SNV ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên V/v phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019;

Căn cứ Thông báo 715/TB-SKHĐT ngày 17/5/2019  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên  thông báo Kế hoạch  tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019;

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019, gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019 có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, sát hạch theo đúng các quy định hiện hành.

Thời gian làm việc: Từ ngày 21/06/2019 đến hết ngày có kết quả xét tuyển công chức năm 2019  (bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 21/06/2019 và được hưởng mọi chế độ theo quy định hiện hành).

Địa điểm: Hội trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và tự giải thể khi thực hiện xong tuyển dụng công chức năm 2019.

Chánh Văn phòng, các phòng ban liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Thông tin khác
Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Ủy ban Cải cách và Đổi mới: phải thiết kế được một Việt Nam hùng cường (10-02-2020)
Thủ tướng gợi ý thay đổi tên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (14-01-2020)
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Mời kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu xã Mường Báng, xã Quài Tở, Nậm Cút và dự án Bò sinh sản, bò thịt tại xã Quài Nưa (23-12-2019)
Đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (23-12-2019)
Cảnh báo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hành vi giải mạo cán bộ sở Kế hoạch và Đầu tư lừa đảo doanh nghiệp (23-12-2019)
Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện đầu tư một số dự án được cấp phép trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (01-10-2019)
Mời tham dự Hội thảo Vận động để đưa Phát triển trẻ thơ toàn diện vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (01-10-2019)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK