Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Tin tức và sự kiện
Xây dựng, ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dự án  khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn  trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Xây dựng, ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19-02-2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại văn bản số 2772/UBND-KTN ngày 20/9/2019, về việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.


 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh việc xây dựng, phê duyệt danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

Kết quả xây dựng danh mục dự án án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn:

Trên cơ sở ý kiến tham gia, đề xuất của các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau (chi tiết có Phụ lục II kèm theo)

- Về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

+ Dự án do Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp đề xuất mới: 45 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.488,7 tỷ đồng;

+ Dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư: 1 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 10,317 tỷ đồng;

+ Dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư: 16 dự án với tổng vốn đầu tư: 5.570 tỷ đồng;

Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 25.276,14 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn hỗ trợ:

+ Ngân sách trung ương dành khoản ngân sách tương đương tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp;

+ Ngân sách tỉnh dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện. Ngoài ra, được sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các quỹ hợp pháp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP;

Tổng kinh phí hỗ trợ cho cácdự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1.471,68 tỷ đồng (Mức vốn hỗ trợ và cơ cấu nguồn vốn sẽ được cụ thể sau khi có dự kiến tổng vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 

 

Thông tin khác
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thực hiện dự án: Trồng Mắc ca và xây dựng Khu sơ chế sản phẩm tại xã Nà Hỳ và xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (16-01-2020)
Mời họp thống nhất một số nội dung về việc thu hồi 12 dự án đầu tư vào nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Thực trạng và giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ quản lý, quản trị tại doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Mời họp xử lý khắc phục sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình và đền bù và giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sông Mã 3, huyện Điện Biên Đông. (15-01-2020)
Hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Pô 5A và Thủy điện Nậm Pô 5B (15-01-2020)
Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (15-01-2020)
Ủy ban Cải cách và Đổi mới: phải thiết kế được một Việt Nam hùng cường (10-02-2020)
Thủ tướng gợi ý thay đổi tên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (14-01-2020)
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (26-12-2019)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK