Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Phát triển KTXH »» Tình hình kinh tế xã hội
Tình hình Kinh tế - xã hội năm 2007 tỉnh Điện Biên
Tình hình Kinh tế - xã hội năm 2007 tỉnh Điện Biên
23-04-2008

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2007

 

I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Lĩnh vực Kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá so với cùng kỳ nhiều năm. Dự ước tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 đạt 10,86%[1]. Trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 5,6%, Công nghiệp xây dựng tăng 8,7%, Dịch vụ tăng 16,24%. Cơ cấu kinh tế năm 2007: nông lâm nghiệp chiếm 36,37%, giảm 0,07%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 24,74%, giảm 0,61%; Dịch vụ 38,89%, tăng 0,68% so với năm 2006.

1.1. Sản xuất nông – lâm nghiệp

1.1.1 Sản xuất lương thực:         Tổng sản lượng lương thực năm 2007 ước đạt 187.864 tấn, tăng 1,2% so với năm 2006. Trong đó: Sản lượng thóc ước đạt 131.543 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 401 kg/năm. Trong đó:

  - Tổng diện tích lúa chiêm xuân gieo cấy đạt 7.496 ha, năng suất bình quân đạt 55,48 tạ/ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 41.558 tấn.

  - Diện tích lúa mùa đạt 15.553 ha, năng suất bình quân 41,66 tạ/ha, sản lượng ước đạt 64.801,5.

  - Diện tích lúa nương gieo trồng được 19.113 ha, sản lượng ước đạt 25.154,7 tấn.

  - Cây ngô: Tổng diện tích ngô gieo trồng đạt 27.316 ha. Sản lượng ước đạt 56.320 tấn, đạt 98 % kế hoạch.

  1.1.2.  Cây công nghiệp:

  - Cây Đậu tương trồng được 9.138 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 10.950 tấn.

- Cây bông trồng được 1.377 ha, sản lượng ước đạt 2.042 tấn.

  - Tiếp tục duy trì 223 ha chè và 412 ha cà phê hiện có, đồng thời triển khai chăm sóc 7 ha chè và 90 ha cà phê trồng mới, sản lượng chè búp tươi ước đạt 68 tấn, cà phê nhân 949 tấn.

1.1.3- Chăn nuôi: Tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm khá nhanh, ổn định. Theo số liệu điều tra ngày 01/8/2007, đàn gia súc có khoảng 369.701 con, trong đó có 105.199 con trâu, tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước;  32.198 con bò, tăng 7,65% so với cùng kỳ năm trước, 232.304 con lợn, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8 trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ xuất hiện dịch cúm gia cầm, song đã được kiểm soát, dập tắt kịp thời. Tổng số gia cầm bị tiêu huỷ 29.340 con, trong đó gà 1.842 con, vịt 25.957 con, ngan 1.541 con. Tuy nhiên tốc độ phát triển đàn gia cầm của tỉnh vẫn đạt khá, ước đạt trên 1,4 triệu con, tăng trên 26% so với năm 2006.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.681 ha, tăng 2,8% so với năm 2006. Sản lượng nuôi trồng ước đạt 926 tấn, tăng 6,8% so với năm 2006.

1.1.4- Lâm nghiệp: Thực hiện khoanh nuôi tái sinh 124.786 ha rừng, đạt 99,9%, bảo vệ 8.252 ha đạt 208,3% kế hoạch, trồng rừng mới được 897,2 ha (Trong đó rừng phòng hộ 309 và rừng sản xuất 588,2 ha) bằng 35,8% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt  44%[2], tăng 2% so với năm 2006.

1.2. Về  Sản xuất công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp ổn định và có bước tăng trưởng so với năm trước. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2007 đạt 350,6 tỷ đồng (giá so sánh 1994), tăng 12,51% so với  năm 2006. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 15,9%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 7,72%,  khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,5%, khu vực cá thể tăng 15,76%).  Sản lượng một số sản phẩm có mức tăng trưởng khá (trên 20%) là: thức ăn gia súc, bột giấy, trang in, xi măng, cọc bê tông, tấm lợp, nước máy…

1.3. Hoạt động Thương mại - Dịch vụ:

- Dịch vụ thương mại: Dự ước tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ thương mại đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2006. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân được cung ứng đầy đủ.

- Du lịch: Tổng số du khách đến Điện Biên năm 2007 ước đạt 180 ngàn lượt khách, tăng 16,12% so năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt 22 ngàn lượt, tăng 37,5 % so với năm trước; đặc biệt là sau khi khai trương cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã có một số đoàn khách từ Thái Lan sang Điện Biên thăm quan, du lịch. Doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 72 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2006.

- Hoạt động xuất - nhập khẩu: Tháng 5/2007 chính quyền 2 tỉnh Điện Biên và Phoong Sa Ly đã chính thức công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Xốp Hùn, là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của tỉnh. Dự ước kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 2 triệu 500 ngàn USD. Trong đó xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của địa phương ước đạt 1,87 triệu USD; nhập khẩu đạt 1,7 triệu USD, tăng 41% so với năm 2006.

  - Dịch vụ vận tải: Do việc nâng cấp cải tạo các tuyến quốc lộ 6, 279 và 12 diễn ra trong khi không có đường tránh, giá xăng dầu tăng cao làm phát sinh chi phí đã ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động vận tải đường bộ. Dự ước khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 135 triệu 398 ngàn tấn.km, tăng 0,96%; hành khách luân chuyển đạt 120 triệu 098 ngàn người.km, tăng 2,86% so với năm 2006.

- Tài chính - Tiền tệ:

+ Về thu ngân sách: Tổng  thu ngân sách địa phương dự ước đạt 1.939,9 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm 2006. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 154,2 tỷ đồng. Thu trợ cấp ngân sách Trung ương ước đạt 1.471 tỷ đồng.

  + Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 1.749 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 697,5 tỷ đồng, chi thường xuyên 991 tỷ đồng.

+ Hoạt động Ngân hàng, kho bạc đã đáp ứng nhu cầu tiền mặt, tiền gửi, cho vay phục vụ nhu cầu của các thành phần kinh tế, phát triển các loại hình dịch vụ tiền tệ; các Ngân hàng giữ mức nợ xấu ổn định ở mức an toàn; hệ thống kho bạc có nhiều cố gắng để thực hiện tốt công tác giám sát chi và kiểm soát thanh toán.

1.4. Phát triển các thành phần kinh tế:

Trong 11 tháng đầu năm 2007 có thêm 80 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 535 tỷ đồng; nâng tổng số các doanh nghiệp toàn tỉnh lên 363 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.950 tỷ đồng hoạt động ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế.

  Đã hoàn thành việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 1, đã bàn giao 13 doanh nghiệp có vốn nhà nước cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý. Hoàn chỉnh đề án sắp xếp đổi mới 13 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2007-2010 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Kinh tế tập thể được củng cố và phát triển. Năm 2007 có 12 hợp tác xã được thành lập, đưa tổng số hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh lên 79 hợp tác xã với số vốn đăng ký là 50,5 tỷ đồng, bao gồm 35 HTX nông lâm thủy sản, 32 HTX công nghiệp - xây dựng và 12 HTX khác. Ngoài ra còn có 129 tổ hợp tác, trong đó 56% tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

2. Về tình hình thực hiện đầu tư phát triển:

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2007 ước huy động đạt 2.002 tỷ đồng, tăng 7,6% so với dự kiến trong kế hoạch đầu năm. Gồm có nguồn vốn ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách chiếm khoảng 75%, vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế chiếm 25%.

Trong đó:

+  Vốn do địa phương quản lý: 1.340 tỷ đồng

+ Vốn các Bộ ngành trung ương đầu tư: 475 tỷ đồng

 Tuy các nguồn đầu tư phát triển huy động từ các thành phần kinh tế và vốn đầu tư của các Bộ ngành Trung ương trên địa bàn không đạt kế hoạch, song nguồn vốn của ngân sách do địa phương quản lý đã huy động thêm trong năm khá lớn, như nguồn trái phiếu cho các dự án đầu tư cho các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã được chấp thuận 208 tỷ đồng, bổ sung tăng thu 25 tỷ đồng, tạm ứng 65 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu 55 tỷ, huy động các nguồn ODA khác như dự án làng trẻ SOS, dự án Tỉnh Bạn Hữu trẻ em, vốn JBIC dư của chương trình IV với tổng mức đầu tư cho các dự án này trên 100 tỷ đồng (thực hiện trong giai đoạn 2007 – 2009)… đã góp phần quan trọng đảm bảo nguồn lực đầu tư theo kế hoạch, phục vụ mục tiêu tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn trong năm 2007.

Tổng số vốn thực hiện và giải ngân ước đạt 1.816 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2006 và tương đương 66% GDP của Tỉnh.

Kết quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:  Đến hết năm 2007 đã có 100/106 xã, phường có đường ô tô đến trung tâm, trong đó 70/106 xã đi lại được 2 mùa; 100% xã, phường có điện thoại và điểm bưu điện văn hoá xã ; 81/106 xã, phường có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, có 72% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và 61% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt.

 3. Các mặt Văn hóa- xã hội:

3.1. Về giáo dục: Năm học 2007-2008 toàn tỉnh có 372 trường với 6.220 lớp (trong đó có 400 lớp phổ cập) và 136.384 học sinh, so với cùng kỳ năm học trước tăng 49 trường và tăng 4.699 học sinh.

- Công tác phổ cập và xoá mù chữ:  

Trong năm đã công nhận thêm 29 xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng tuổi, nâng tổng số xã toàn tỉnh được công nhận lên 62 xã, phường, tăng 16,9% kế hoạch; Đồng thời tập trung triển khai phổ cập trung học cơ sở trên địa bàn các xã trong toàn tỉnh, đến cuối năm công nhận thêm 16 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã, phường đạt chuẩn lên 72 xã, đạt 100% KH;

- Công tác đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề: Năm 2007 đã cấp bằng tốt nghiệp cho trên 1.470 sinh viên. Qui mô học sinh đầu năm học 2007-2008 của 3 trường chuyện nghiệp là 3.645 học viên (chỉ tính hệ chính qui), trong đó số học sinh, sinh viên tuyển mới đầu năm là 1.462 học viên tăng 123 học viên so với năm học trước.

- Công tác đào tạo nghề: Với 3 cơ sở đào tạo nghề đã đào tạo được 4.424 học viên. Trong đó: Đào tạo hệ dài hạn (trung cấp: 424 h/v,  ngắn hạn (sơ cấp) 4.000 h/v. Trong đó đào tạo cho nông dân và thanh niên dân tộc thiểu số là 1.400 học viên, chiếm 35%).  

3.2. Về Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân :

- Công tác khám chữa bệnh được chú trọng với tổng số lần khám bệnh tại các cơ sở y tế là 871.619 lần đạt 91% kế hoạch năm tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 43.472 bệnh nhân đạt 116% so với kế hoạch và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân ngày sử dụng giường bệnh đạt 31 ngày/tháng. Đến nay toàn tỉnh đã phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo 328.496 thẻ, với tổng số kinh phí 26.279 triệu đồng; 91% trẻ em < 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh.

- Các mục tiêu chương trình y tế quốc gia được đẩy mạnh Các hoạt động phòng chống HIV/AIDS được triển khai tương đối tốt, công tác quản lý và giám sát HIV/AIDS được tiến hành thường xuyên.

3.3. Công tác Dân số - Gia đình & Trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo.  Đã tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản kế hoạch hóa gia đình ở 87 xã. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai 68% đạt; Giảm tỷ lệ sinh 1%o. Tỷ lệ sinh con thứ ba giảm 1% so với năm 2006. Tỷ lệ phát triển dân số 2,01%; Dân số trung bình ước khoảng 468.282 người. 

3.4. Văn hoá thông tin- TDTT:

Tổng số giờ phát thanh trong năm đạt 90,8 % kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số giờ phát sóng truyền hình toàn tỉnh đạt 118,4 % kế hoạch, tăng 20,4% so với năm trước.

3.5. Lao động, thương binh và xã hội:

- Chương trình giải quyết việc làm của tỉnh đã được triển khai phối hợp tốt với các chương trình khác, đã ổn định việc làm thường xuyên cho 256.474 lao động, giải quyết việc làm mới cho 7.000 lao động. Tổ chức xuất khẩu lao động cho 200 người đi Malaysia và Hàn Quốc.

- Trong năm đã có 3.263 hộ thoát nghèo (4,86%). Tỷ lệ đói nghèo của tỉnh đã giảm từ 38,77% năm 2006, xuống còn 33,91% năm 2007. 

 - Công tác cai nghiện: Trong năm đã và đang cai nghiện tại cộng đồng và Trung tâm cai nghiện cho 1.912 người, triển khai tổng điều tra người nghiện ma túy, kết quả điều tra đến 31/7/2007 toàn tỉnh có 4.887 người nghiện ma túy, là cơ sở để lập kế hoạch cai nghiện cho các năm tiếp theo.[1]- Theo giá so sánh 1994.

[2]- Số liệu rà soát của sở NN, tỷ lệ che phủ năm 2007 là 39,6%; năm 2008 dự kiến là 40%, tăng 0,4%.

Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK