Tiếng Việt English
    Thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên
Phát triển KTXH »» Tình hình kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020
27-02-2020

I. Về kinh tế

1. Về thu chi ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tháng ước đạt 208,2 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16,7% dự toán, trong đó: Thu nội địa đạt 200,6 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 16,7% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương  02 tháng ước đạt 2.006,2 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 19,9% dự toán giao.

2. Về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Các địa phương tập trung chỉ đạo gieo cấy lúa Đông Xuân, diện tích gieo cấy 8.900,4  ha, đạt 91,3% kế hoạch; do trữ lượng nước thủy lợi thấp, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương linh hoạt chuyển đối cơ cấu cây trồng đối với diện tích không đảm bảo lượng nước cấp tưới. Tiến độ gieo trồng cây hoa màu vụ Đông Xuân (ngô, lạc, rau, đậu các loại...) nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước do điều kiện thời tiết khá thuận lợi diện tích, trong đó diện tích cây ngô tăng 10% , rau màu các loại  3,2% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành chức năng đã chủ động hướng dẫn nhân dân tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh trên lúa và hoa màu; tuy nhiên hiện nay có một số sâu, bệnh xuất hiện và gây hại nhẹ trên cây trồng; Tổng diện tích bị nhiễm dịch hại trong tháng 726,3 ha.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định; trong đó chăn nuôi trâu bò tiếp tục được chú trọng; Chăn nuôi lợn vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi người dân gặp nhiều khó khăn và e ngại khôi phục sản xuất. Ước tính số lượng đầu con gia súc, gia cầm tháng 1 như sau: Đàn trâu 133.976 con, tăng2,76% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 74.011 con, tăng 6,53% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 320.343 con, giảm20,67% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm 4.247,38 nghìn con, tăng 5,14% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh gia súc, giam cầm tiếp tục được tăng cường, không để dịch lớn xẩy ra, đối với dịch dịch tả lợn Châu Phi đến nay có 90/100 xã công bố hết dịch.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tập trung chỉ đạo; Song song với việc chăm sóc rừng trồng, bảo vệ và khoanh nuôi rừng tái sinh người dân còn tranh thủ khai thác, thu nhặt lâm sản.

Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản được duy trì phát triển tốt. Dự ước toàn tỉnh có 2.552,33 ha nuôi trồng thủy sản, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác đạt 308,5 tấn, tăng 7,66% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi trồng được 275,2 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ sản khai thác được 33,3 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

3. Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 ước đạt 265.000 triệu đồng (giá so sánh) giảm 2,21% so với tháng trước và tăng 8,32% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ yếu sản xuất ước tăng so với tháng trước: Trang in tăng 4,5%; nước máy sản xuất tăng 1,3%; Nước máy thương phẩm tăng 1,85%. Các sản phẩm chủ yếu ước giảm so với tháng trước là: Sản xuất điện giảm 10,66%; sản xuất than giảm 33,3%; đá khai thác giảm 16,4%; xi măng giảm 7,7% …

4. Thực hiện vốn đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2020 do địa phương quản lý tính đến 02/2020 là: 2.297.807 triệu đồng; trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương là 726.000 triệu đồng; Nguồn ngân sách trung ương là 1.571.807 triệu đồng bao gồm: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 633.533 triệu đồng; vốn các đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu là 515.174 tỷ đồng; vốn nước ngoài 423.100 triệu đồng. Đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn; dự ước giải ngân đến hết tháng 02/2020 đạt khoảng 20% kế hoạch vốn giao.

  5. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, giá cả

5.1. Thương mại dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 ước đạt 1.155 tỷ đồng, giảm 15,3% so với tháng trước. Nguyên nhân giảm là do sau tết Nguyên đán nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu giảm mạnh; dịch bệnh Covid-19 tác động trực tiếp và gián tiếp làm giảm tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 02 ước đạt 26 tỷ đồng, giảm 39,6% so với tháng trước, giảm % 32,9 so với cùng kỳ năm trước. Do tác động của dịch bệnh dịch bệnh Covid-19; hiệu ứng từ việc triển khai thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP.

Do ảnh hưởng củ dịch bệnh Covid-19, các hoạt động tổ chức lễ hội bị tàm hoãn, dừng triển khai; khách duc lịch tụt giảm, người dân hạn chế việc đi lại, tham quan, tham gia lễ hội, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ... dẫn đến doanh thu từ hoạt động du lich và dich vụ giảm mạnh; trong tháng 02/2020 số lượt khác du lịch đến Điện Biên là 10 nghìn người (trong đó khách quốc tế là 1,2 nghìn lượt) giảm 84,8% so với tháng 01/2020; doanh thu từ du lịch tháng 02/2020 là 20 tỷ đồng, giảm 81% so với tháng 01/2020. Tổng lượt khách đến Điện Biên trong 02 tháng của năm 2020 là 76 nghìn lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch là 125 tỷ đồng.

5.2. Giá cả: Giá cả các mặt hàng cơ bản được bình ổn; Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,26%  so với tháng trước, tăng 0,2% so với tháng 12 năm trước.

5.3. Hoạt động Vận tải

Tổng doanh thu của hoạt động vận tải ước tháng 02 năm 2020 đạt 75,2 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước, tăng 3,1% so cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 168,9 nghìn hành khách, tăng 5,3% so với tháng trước, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách luân chuyển ước đạt 33,2 triệu HK.Km, tăng 7,6% so với tháng trước, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 346,8 nghìn tấn, tăng 3,1% so với tháng trước, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 15,9 triệu tấn.Km, tăng 4,2% so với tháng trước, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

6. Hoạt động tài chính ngân hàng

Hoạt động tài chính tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quản lý chặt chẽ, linh hoạt theo chính sách tiền tệ của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đến 14/02/2020 ước đạt 10.900 tỷ đồng, tăng 5,6% so với 14/01/2020. Tổng dư nợ tín dụng đến 14/02/2020 ước đạt 17.909 tỷ đồng, giảm 2,64% so với 14/01/2020. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,89%.

 


II. Về văn hóa - xã hội

1. Các hoạt đồng văn hóa, thể thao: Các mặt văn hóa - xã hội được tập trung chỉ đạo; Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo tạm dừng vệc tổ chức các lễ hội. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa, thể thao, chào đón năm mới, chào mừng Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ... được tổ chức với hình thức phù hợp tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa.

2. Giáo dục: UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo cho học sinh, sinh viên, học viên các cấp, các trường và trung tâm nghỉ học từ ngày 06/02/2020 đến nay, để thực hiện việc tăng cường các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản để thực hiện các mục tiêu kế hoạch giáo dục và đào tạo đã đặt ra. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, thẩm định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học. Các chương trình, dự án, đề án đổi mới, phát triển giáo dục tiếp tục được triển khai thực hiện.

3. Y tế

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện: Ngày 03/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Chỉ thi số 03/CT-UBND về về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; đồng thời thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh... Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành, sự hưởng ứng, chấp hành nghiêm túc của người dân và toàn xã hội cho đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có trường hợp nhiễm bệnh; một số người nghi nhiễm đã được thực hiện cách ly và xác định âm tính với vi rút Covid-19; các trường hợp có nguy cơ cao được thực hiện theo dõi nghiêm ngặt và triển khai các biện pháp phòng ngừa; các thông tin phản ánh được xác minh, phản hồi kịp thời; công tác phun thuốc phòng dịch và các biện pháp vệ sinh dịch tễ khác được triển khai trên diện rộng...

Tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, các chế độ chính sách đối với người bệnh tại các cơ sở y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm; không có vụ ngộ độc thực phẩm, không có dịch bệnh xảy ra.

4. Xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội: Xóa đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; giải quyết việc làm, đào tạo nghề được đạt kết quả tích cực; hoạt động trợ giúp xã hội tiếp được tăng cường[1].

5. Thông tin - tuyên truyền: Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai tốt, đúng định hướng, nội dung thông tin phong phú, chất lượng, phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương. 

III. An ninh chính trị, TTATXH

An ninh trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào được giữ vững, ổn định; công tác xuất nhập cảnh kết hợp kiểm soát dịch bệnh được siết chặt; tình trạng di cư tự do và vượt biên trái phép tiếp tục được ngăn chặn, phòng ngừa. Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, các hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật.

Các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự đô thị, trật tự công cộng; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; tăng cường đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ vi phạm về TTXH; phạm tội về ma túy, hình sự, đối tượng vi phạm pháp luật về khai thác lâm sản trái phép, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; vi phạm TTATGT; đặc biệt tỉnh đã tổ chức chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị định 100/NĐ-CP, bước đầu đã có những chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành của toàn dân.

Các hoạt động điều tra, truy tố xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp đảm bảo nghiêm minh, tuân thủ pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm làm tốt. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường, hoạt động hiệu quả.

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, mở rộng, đảm bảo đúng pháp luật. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép.

 


[1] Đã tặng 4.218 suất qùa trị giá 2.233 triệu đồng cho các gia đình chính sách và người có công trong dịp Tết nguyên đán; giải quyết chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ chính sách khác đối với người có công; Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người khuyết tật; xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo ...

 

Thông tin khác
Tình hình Kinh tế - xã hội năm 2007 tỉnh Điện Biên (23-04-2008)
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ     
Vòng bi SKF chính hãng Vòng bi NSK