Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1-20 of 162<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  Số/Ký hiệu Tên hồ sơ Tải
  Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
  Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
  1.009492.000.00.00.H18 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)
  1.009491.000.00.00.H18 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Cấp tỉnh)
  1.009494.000.00.00.H18 Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)
  1.009493.000.00.00.H18 Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)
  danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.
  Công bố Kiểm soát TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
  2.002125.000.00.00.H18 4. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
  1.005072.000.00.00.H18 10. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
  2.002014.000.00.00.H18 12. Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội
  1.005283.000.00.00.H18 13. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
  2.001187.000.00.00.H18 16. Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội
  2.002283.000.00.00.H18 25. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất
  1.005122.000.00.00.H18 30. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
  2.001957.000.00.00.H18 31. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
  1.005056.000.00.00.H18 32. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
  2.001979.000.00.00.H18 33. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
  2.002013.000.00.00.H18 34. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
  1.005125.000.00.00.H18 46. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã
  1-20 of 162<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người