Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1-20 of 93<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Tên hồ sơ Tải
  Cơ chế khuyến khích DN đầu tư vào NNNT theo NĐ 57/2018
  Quyết định số 1135/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
  Hoàn thiện khung chính sách về thu hút đầu tư theo hình thức PPP
  Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
  Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
  Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
  Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
  1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
  3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
  4. Đăng ký thành lập công ty cổ phần
  5. Đăng ký thành lập công ty hợp danh
  6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
  7. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
  8. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
  9. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
  10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
  11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  12. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức
  13. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước
  1-20 of 93<  1  2  3  4  5  >
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người