Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  61-80 of 190<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >
  Số/Ký hiệu Tên hồ sơ Tải
  2.000045.000.00.00.H18 83. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại (Cấp tỉnh)
  1.008423.000.00.00.H18 86. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (cấp tỉnh)
  1.005046.000.00.00.H18 92. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
  1.002395.000.00.00.H18 93. Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh)
  2.000368.000.00.00.H18 101. Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
  2.000005.000.00.00.H18 104. Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)
  2.002005.000.00.00.H18 105. Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)
  2.002072.000.00.00.H18 108. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
  1.000016.000.00.00.H18 111. Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)
  2.000024.000.00.00.H18 112. Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)
  2.000375.000.00.00.H18 114. Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
  1.005064.000.00.00.H18 115. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
  2.001202.000.00.00.H18 117. Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ
  2.000338.000.00.00.H18 121. Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ
  1.005124.000.00.00.H18 122. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
  2.002031.000.00.00.H18 123. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
  2.001197.000.00.00.H18 124. Thủ tục Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ
  2.002003.000.00.00.H18 125. Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (cấp tỉnh)
  2.001999.000.00.00.H18 126. Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp (cấp tỉnh)
  2.002364.000.00.00.H18 127. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
  61-80 of 190<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng