Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  61-80 of 92<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Tên hồ sơ Tải
  55. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
  56. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  57. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  58. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
  59. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
  60. Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
  Thủ tục cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
  25. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (Trong trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính tại tỉnh Điện Biên).
  24. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
  23. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
  22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
  21. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
  20. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
  19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
  18. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
  17. Giãn tiến độ đầu tư
  16. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  15. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  13. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
  61-80 of 92<  1  2  3  4  5  >
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người