Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Số/Ký hiệu Tên hồ sơ Tải
  2.002125.000.00.00.H18 4. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
  1.005072.000.00.00.H18 10. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
  1.005283.000.00.00.H18 13. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
  1.005122.000.00.00.H18 30. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
  2.001957.000.00.00.H18 31. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
  1.005056.000.00.00.H18 32. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
  2.002013.000.00.00.H18 34. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
  1.005125.000.00.00.H18 46. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã
  1.005047.000.00.00.H18 56. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
  1.005003.000.00.00.H18 60. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
  2.001962.000.00.00.H18 74. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã
  1.005046.000.00.00.H18 92. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
  1.005064.000.00.00.H18 115. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
  1.005124.000.00.00.H18 122. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng