Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1-20 of 66<  1  2  3  4  >
  Số/Ký hiệu Tên hồ sơ Tải
  2.002083.000.00.00.H18 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty
  2.002085.000.00.00.H18 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty
  2.000416.000.00.00.H18 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội
  2.002034.000.00.00.H18 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại
  2.002033.000.00.00.H18 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  1.010027.000.00.00.H18 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  1.010030.000.00.00.H18 Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  2.002004.000.00.00.H18 130. Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh)
  Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 Vv Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận HS, trả kết quả giải quyết qua DV BCCI và danh mục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả KQ giải quyết qua DV BCCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên (trích nội dung của Sở KH&ĐT)
  1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
  2. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
  3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
  4. Đăng ký thành lập công ty cổ phần
  5. Đăng ký thành lập công ty hợp danh
  6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
  7. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
  8. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
  9. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
  10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
  11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  1-20 of 66<  1  2  3  4  >
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng