Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  41-60 of 62<  1  2  3  4  >
  Số/Ký hiệu Tên hồ sơ Tải
  39. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
  40. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp
  41. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp
  42. Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp
  43. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp
  44. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp
  45. Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp
  46. Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
  47. Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
  48. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
  49. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  50. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  51. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
  52. Thông báo tạm ngừng kinh doanh
  53. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
  54. Giải thể doanh nghiệp
  55. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
  56. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  57. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  58. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
  41-60 of 62<  1  2  3  4  >
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người