Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
  • 1 5 4 7 0 5 5
    Hôm nay
    Hôm qua
    Tuần này
    Tuần trước
    Tháng này
    Tháng trước
    Tất cả các ngày
    18
    27
    57
    1546826
    670
    675
    1547055
    LIÊN KẾT WEB
  • Thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
    Mã hồ sơ 1.009492.000.00.00.H18
    Lĩnh vực TTHC
    Tệp đính kèm:

    1. Trình tự thực hiện

    Trình tự lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án được thực hiện như sau:
    a) Nhà đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 19 của Luật PPP;
    b) Báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà đầu tư lập được tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 20 của Luật PPP;
    c) Dự án được phê duyệt theo quy định tại các điều 21, 22 và 23 của Luật PPP;
    d) Trường hợp dự án không được phê duyệt thì nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro.

    2. Cách thức thực hiện

    STTHình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
    1 Trực tiếp - Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày. - Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày. Khác Phí:

    Lệ phí: 0
    (Không có)
    Nộp trự tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (SN 900, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

    3. Thành phần hồ sơ

    Trường hợp: - Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

    STTLoại giấy tờBản chínhBản saoMẫu đơn, tờ khai
    1 + Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; 1 9
    2 + Dự thảo quyết định phê duyệt dự án; 1 9 Biểu mẫu
    3 + Báo cáo nghiên cứu khả thi; 1 9 Biểu mẫu
    4 + Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 1 9 Biểu mẫu
    5 + Quyết định chủ trương đầu tư; 1 9
    6 + Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 1 9
    7 + Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 1 9 Biểu mẫu


    4. Đối tượng thực hiện: 

    Công dân Việt Nam 

    Người nước ngoài

    Doanh nghiệp
    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
    Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
    Tổ chức nước ngoài
    Hợp tác xã

    5. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên (SN 900, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

    6. Kết quả thực hiện: - Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất. - Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.,- Quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

    7. Căn cứ pháp lý của TTHC

    STT

    Số ký hiệu

    Trích yếu

    Ngày ban hành

    Cơ quan ban hành

    1

    35/2021/NĐ-CP

    Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa chọn nhà đầu tư

    2021-03-29

    Chính phủ

    2

    64/2020/QH14

    Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

    2020-06-18

    Quốc Hội

    8. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

    ĐƯỜNG DÂY NÓNG
    Văn phòng Sở KH & ĐT
    0215.382.5409
    Phòng Đăng ký kinh doanh
    0215. 382.5896
    Trung tâm Xúc tiến đầu tư
    0215.383.8686
  • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng