Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Đề nghị đăng ký thành viên tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.
 • Thời gian đăng: 08/12/2020 10:16:21 AM
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 2355/TTr-SVHTTDL ngày 19/11/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trình thẩm định BCĐXCTĐT dự án Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; để có cơ sở cho Sở Kế hoạch vàĐầu tư trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định của Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các quý cơ quan đăng ký thành viên là đại diện lãnh đạo cơ quan tham gia Hội đồng thẩm định theo các thông tin dưới đây:

   

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại, email

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thông tin đăng ký bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/12/2020.

  Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng