Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • 11 Bộ Luật, Luật quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 (phần 1)
 • Thời gian đăng: 07/01/2021 08:10:25 AM
 • 1.  Luật Đầu tư 2020

  Luật Đầu tư 2020 (gồm 7 chương, 77 điều) có những điểm mới đáng chú ý như sau:

  Thứ nhất, đưa kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành, nghề không được phép kinh doanh

  Thứ hai, cắt giảm số lượng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện xuống còn 227 ngành nghề.

  Thứ ba, bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

  Thứ tư, sửa đổi, bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư (có 03 đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư được sửa đổi, và 02 đối tượng được bổ sung)

  Thứ năm, thêm hình thức ưu đãi đầu tư.

  Thứ sáu, bổ sung thêm một số quy định về nguyên tắc và điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư

  Thứ bảy, chỉ còn 4 trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

  Thứ tám,  thay đổi địa điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư:

  Thứ chín, cải cách thủ tục đầu tư theo hướng đơn giản hóa

  2. Luật Doanh nghiệp 2020

  Luật Doanh nghiệp 2020 (gồm 10 chương, 218 điều) có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

  Thứ nhất, bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng.

  Thứ hai, thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

  Thứ ba, tạm ngừng kinh doanh chỉ cần báo trước 3 ngày

  Thứ tư, thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

  Thứ năm, bổ sung quy định "thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt"

  3. Luật Xây dựng sửa đổi 2020

  Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

  Thứ nhất, 09 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

  Thứ hai, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày

  Thứ ba, Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng

  Thứ tư, Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường

  Thứ năm, UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt

  4. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

  Thứ nhất, Thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP

  Theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 thì lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP đã thu hẹp chỉ còn 5 lĩnh vực sau:

  (1) Giao thông vận tải;

  (2) Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;

  (3) Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;

  (4) Y tế; giáo dục - đào tạo;

  (5) Hạ tầng công nghệ thông tin.

  Thứ hai, Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT từ 2021

  Thứ ba, Quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư

  Nếu như Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn chỉ dẫn chiếu việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư.

  Cụ thể, các hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng trong đầu tư theo phương thức PPP như sau:

  - Đấu thầu rộng rãi

  - Đàm phán cạnh tranh

  - Chỉ định nhà đầu tư

  - Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. 

  5. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

  Thứ nhất, Thêm nhiều văn bản được coi là văn bản quy phạm pháp luật

  Thứ hai, Sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của VBQPPL

  Thứ ba, Văn bản có thể bị bãi bỏ bởi văn bản của cơ quan khác

  Thứ tư, Vẫn được áp dụng văn bản cũ dù đã có văn bản mới

  Thứ năm, Thêm trường hợp văn bản được ban hành theo thủ tục rút gọn

  6. Bộ luật Lao động 2019

  Bộ luật Lao động 2019 (gồm 17 chương, 220 điều) có nhiều nội dung mới nổi bật như sau:

            - 10 quy định nhiều điểm thay đổi quan trọng về hợp đồng lao động

            - 10 quy định mới về lương, thưởng

            - 03 quy định mới về thử việc

            - 12 quy định mới về thời giờ làm việc, nghỉ nghơi

            - 08 quy định mới về kỷ luật lao động

            - 03 quy định mới về vấn đề nghỉ hưu của người lao động (tăng tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu, chính sách hưởng lương hưu)

                                                                             Còn tiếp...

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng