Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Bế mạc kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV
 • Thời gian đăng: 10/11/2020 03:28:52 PM
 • Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
 • Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các nội dung trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 4 Nghị quyết: Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tiếp theo.

  Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương thể chế các Nghị quyết của HĐND tỉnh thành những quy định cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được thông qua. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh diễn ra trong tháng 12 tới.

  Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và thực tiễn phát sinh tại địa phương...

   

 • Tác giả: Tuyết Anh
 • Nguồn tin: dienbien.gov.vn
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng