Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Chính sách mới có hiệu lực 01/12/2020
 • Thời gian đăng: 01/12/2020 09:17:24 AM
 • Ngày 01/12/2020 - ngày đầu tiên của tháng cuối cùng năm 2020 có nhiều chính sách mới được áp dụng như hành chính, lao động, hình sự, công thương...
 • Một đơn vị sự nghiệp công lập được cung ứng nhiều dịch vụ cùng loại

  Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 120 năm 2020 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

  Cụ thể, nguyên tắc được nêu chi tiết trong Nghị định này gồm:

  - Đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác; một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại;

  - Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trừ trường hợp để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu;

  - Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả thì tổ chức lại hoặc giải thể nhưng không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã được phê duyệt, bảo đảm đúng về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định…

  Người lao động tố cáo không bị trả thù, trù dập

  Tại Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.

  Theo đó, người lao động tố cáo được người sử dụng lao động đảm bảo:

  - Không bị phân biệt đối xử về việc làm; không bị trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người tố cáo;

  - Người sử dụng lao động phải thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm cho người tố cáo là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền…

  Trong đó, người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động…

  Thành lập quỹ từ thiện phải có điều lệ hoạt động

  Hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện được Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư 4/2020/TT-BNV.

  Theo đó, hồ sơ thông báo việc thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ gồm:

  - Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động;

  - Bản sao các tài liệu: điều lệ hoặc quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân.

  Trong khi trước đây, Điều 3 Thông tư 02/2013/TT-BNV quy định các nội dung sau:

  - Tên pháp nhân;

  - Địa chỉ trụ sở chính của pháp nhân;

  - Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của pháp nhân;

  - Họ và tên, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

  - Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính);

  - Bản sao các tài liệu: Quy chế hoặc quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân; giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có).

  Như vậy, Thông tư mới đã bổ sung thêm các loại giấy tờ gồm bản sao Giấy phép hoạt động, điều lệ và không còn bắt buộc có các nội dung: Tên, địa chỉ trụ sở chính, phạm vi, lĩnh vực hoạt động pháp nhân….


  Quản lý thị trường kiểm tra không cản trở cá nhân kinh doanh

  Một trong những nguyên tắc hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ được Bộ Công Thương nêu tại Thông tư 27/2020/TT-BCT.

  Cụ thể, Điều 3 Thông tư này nêu rõ các nguyên tắc hoạt động của quản lý thị trường gồm:

  - Có căn cứ, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, không phân biệt đối xử, không làm cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

  - Tuân thủ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Quản lý thị trường và quy định tại Thông tư này;

  - Việc ứng dụng công nghệ thông tin khi kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phải bảo đảm an ninh, an toàn, tiết kiệm và có hiệu quả.

  Toàn bộ các chính sách này đều có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

 • Nguồn tin: luatvietnam.vn
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người