Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình dịch vụ trên đia bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 10/3
 • Thời gian đăng: 16/03/2021 03:49:12 PM
 • Ngày 10/3, UBND tỉnh bản hành công văn số 622/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháo phòng chống dịch Covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình dịch vụ trên đia bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại.

  Theo đó, các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của tỉnh có trách nhiệm:

  - Tiếp tục thực hiện nghiệm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương có biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; linh hoạt thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch có thể bùng phát  và kéo dài trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh.

  - Tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; cho phép các cơ sở sản xuất, kinh soanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và các đơn vị liên quan.

  Bên cạnh đó, UBND  tỉnh  yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố:

  - Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, các phòng, ban chức năng và các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; giám sát chặt chẽ tại các dự án, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh, yêu cầu ngừng sản xuất, kinh doanh nếu cơ sở không đảm bảo việc phòng chống dịch;

  - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện triệt để các biên pháp đảm bảo phòng chống dịch trên địa bàn, luôn sẵn sàng, chủ động ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng