Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Cơ cấu hợp lý, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công
 • Thời gian đăng: 12/11/2020 04:13:08 PM
 • Thời gian qua, công tác quản lý và phân bổ vốn trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của Luật Ðầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tránh đầu tư dàn trải, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 • Năm 2020, kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giao tỉnh hơn 1.780 tỷ đồng. Ðể phát huy hiệu quả nguồn vốn, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu, phân bổ nguồn vốn và kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải. Các dự án đầu tư được thực hiện theo đúng mức vốn kế hoạch giao theo phương thức phân bổ vốn tập trung vào các dự án quyết toán, dự án hoàn thành và chuyển tiếp rồi mới bố trí vốn cho dự án mới.

  Do được phân bổ vốn sớm từ đầu năm nên các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã chủ động xây dựng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án. Tính đến ngày 20/10, toàn tỉnh đã phân bổ hơn 1.774 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 61,07%. Ðiển hình như dự án đường giao thông bản Nà Sản A - bản Ca Tâu (xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông), có tổng mức đầu tư 650 triệu đồng được đầu tư năm 2020. Ðến nay, tỷ lệ giải ngân đạt gần 92%; dự kiến đến hết năm 2020 đạt 100%.

  Có thể nói, giai đoạn 2015 - 2020, nhờ cơ cấu hợp lý nguồn vốn đầu tư công, nhiều công trình giao thông, hạ tầng được đầu tư, nâng cấp góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Một số công trình, dự án trọng điểm được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa như: Dự án đường Nà Nhạn - Mường Phăng được đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân, thu hút khách du lịch đến tham quan khu di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Ðiện Biên Phủ ở Mường Phăng; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279 (đèo Chiến Thắng - Minh Thắng, Tuần Giáo); dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12 đoạn Mường Chà - TP. Ðiện Biên Phủ; đường Si Pa Phìn - Mường Nhé (Km0 - Km100+200)…

  Giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh hơn 31.132 tỷ đồng; trong đó, nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2021 là hơn 4.501 tỷ đồng. Ðể nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả, căn cứ Quyết định số 26/2020/QÐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công làm căn cứ cho việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Ðây cũng là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Theo đó, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh dựa trên những quan điểm, nguyên tắc cơ bản như: Phải nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội; hoàn trả các khoản vốn ngân sách Nhà nước ứng trước kế hoạch; các khoản vốn vay của ngân sách địa phương.

  Ðối với từng ngành, lĩnh vực, chương trình, tỉnh sẽ bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4, Ðiều 101, Luật Ðầu tư công; bố trí đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước (nếu còn); vốn cho dự án đã hoàn thành, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. Ðối với các dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch ưu tiên bố trí vốn và với các dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định của Luật Ðầu tư công. Ðặc biệt là không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công.

 • Tác giả: Phong Vân
 • Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng