Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Đề nghị tham gia Đề án PCI và cung cấp danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
 • Thời gian đăng: 30/11/2020 09:21:30 AM
 • Căn cứ Kế hoạch số 938/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, Ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Trên cơ sở các nội dung tham mưu của tổ giúp việc Ban chỉ đạo PCI, họp ngày 19/11/2020 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư.

  Để đảm bảo tiến độ triển khai công việc của tỉnh. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

  1. Khẩn trương tham gia vào Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên (Có dự thảo kèm theo).
  1. Cung cấp danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (trong và ngoài tỉnh) có tương tác vớiSở/Ban Ngành/Địa phương trong nhữngnăm qua (Có mẫu gửi kèm theo).

  Sở Kế hoạch & Đầu tư kính mong quý cơ quan tham gia và cung cấp các thông tin đầy đủ, chất lượng, gửi về Sở Kế hoạch & Đầu tư chậm nhất trước ngày 03/12/2020.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người