Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Đề nghị xây dựng, đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025
 • Thời gian đăng: 31/12/2020 11:18:04 AM
 • Thực hiện văn bản số 4795/UBND-KT, ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; văn bản số 4417/UBND-KT ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định của TTCP phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025;

  Căn cứ văn bản số 8608/BKHĐT-HTX, ngày 25/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025;

  Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Liên minh HTX tỉnh Điện Biên; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: xây dựng, đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình  theo hướng dẫn và biểu mẫu kèm theo Văn bản số 8608/BKHĐT-HTX, ngày 25/12/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Thời hạn hoàn thành gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04/01/2021 (file báo cáo xin gửi về địa chỉ huongtrinh1410@gmail.com) để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

  Kính đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm,phối hợp thực hiện./.

  Tải Văn bản số 8608/BKHĐT-HTX tại đây

  Tải Biểu Mẫu tại đây

  Tải văn bản số 4795/UBND-KT tại đây

  Tải văn bản số 4417/UBND-KT tại đây

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng