Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Họp Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 22/03/2021 07:50:10 AM
 • Sáng 20/03, Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lê Thành Đô – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
 • Quy-hoach-tinh.jpg

  Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp

  Thực hiện Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các thành viên BCĐ đã họp xem xét, thống nhất kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

  Tại cuộc họp các thành viên BCĐ đã thông qua dự thảo kế hoạch triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó kế hoạch nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh, để cơ quan được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham gia xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi cao. Thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh. Xác định rõ nội dung trọng tâm lập Quy hoạch tỉnh, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý, nhằm thống nhất từ nhận thức, đến hành động trong quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh.

  Qua đó giúp triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. Đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Điện Biên; sự phối hợp, liên kết giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, khả thi, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và từng huyện, thành phố, đơn vị để tổ chức, thực hiện đạt kết quả các nội dung kế hoạch.

  Ngoài ra việc lập Quy hoạch cần đảm bảo định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường, phải phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Nhưng luôn phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cần xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập Quy hoạch. Phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

  Nội dung Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, gồm: Phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Điện Biên và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng quan điểm, mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Các nội dung đề xuất nghiên cứu để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tại cuộc họp BCĐ đã chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, sở, ngành.

  Kết thúc cuộc họp đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đã nhấn mạnh sự phối hợp trong công tác lập Quy hoạch của các đơn vị, sở ngành, huyện. Đồng thời các đơn vị cần chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể, cấp thiết nhất trong quá trình lập Quy hoạch, nghiên cứu các nội dung đề xuất đưa ra, đóng góp ý kiến và chịu trách nhiệm các nội dung mà ngành, lĩnh vực tham gia. Các đơn vị cần phối hợp với cơ quan lập Quy hoạch và đơn vị tư vấn xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của Quy hoạch tỉnh./.

 • Tác giả: Trần Ngọc
 • Nguồn tin: dienbien.gov.vn
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng