Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2021
 • Thời gian đăng: 20/01/2021 09:08:20 AM
 • Sở Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2021 với nội dung và hình thức phong phú, phân ra theo đối tượng để xây dựng nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp.
 • Đối với công chức, viên chức, nội dung tuyên truyền bao gồm: tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước; các quyết định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) trong thực thi công vụ; tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ của CBCC,VC ; tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử;  tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số về cải cách hành chính;  Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Kế hoạch và Đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp huyện; Cung cấp cổng thông tin điện tử và đường linh (đường dẫn) thuộc lĩnh vực của Sở Kế hoạch và Đầu tư như: địa chỉ dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.dienbien.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở (http://dienbiendpi.gov.vn); cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh (http://dangkykinhdoanh.gov.vn) ...

  Các hình thức tuyên truyền đối với CBCCVC: Tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền về CCHC hàng năm; lồng ghép nội dung CCHC vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điển tử của cơ quan; Đưa nội dung CCHC vào các cuộc họp giao ban, họp sơ kết và tổng kết của cơ quan; tuyên truyền thông qua các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể, quần chúng...

  Các hình thức tuyên truyền đối với người dân và doanh nghiệp: Niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Quy trình giải quyết TTHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường xuyên cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Trang thông tin điện tử về CCHC của tỉnh; Thực hiện Chuyên mục CCHC: Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài thực hiện chuyên mục CCHC để đăng tải các phóng sự, tin bài về hoạt động CCHC của cơ quan cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC; Khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC ...

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng