Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của sở kế hoạch và đầu tư
 • Thời gian đăng: 27/08/2020 02:37:57 PM
 • Ngày 8/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 655/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, điểm trung bình của 18 cơ quan chuyên môn là 71,37% ở mức đánh giá "tốt" (từ 70% đến 90% tổng điểm).  Trong đó có một số lĩnh vực CCHC mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tỷ lệ điểm số cao như: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt 84,49%; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt 86,87%. Theo kết quả xếp hạng chung, sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tỷ lệ điểm là 76,18%, xếp thứ 6/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

  Đối với kết quả chỉ số CCHC của UBND 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đứng đầu là thị xã Mường Lay.

  Qua kết quả chỉ số CCHC năm 2019 cho thấy các cấp, các ngành đã có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có sự đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp.

  Toàn văn Quyết định tại đây

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người