Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2020
 • Thời gian đăng: 09/09/2020 11:11:40 AM
 • Về lĩnh vực thu hút đầu tư:

  Cải cách thủ tục hành chính tạo ra môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy việc xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công tác thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và rà soát, đôn đốc các dự án triển khai chậm tiến độ. 

  Quý III năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại – dịch vụ, nông - lâm nghiệp, sản xuất VLXD với tổng số vốn đăng ký đầu tư 434,84 tỷ đồng. Giảm 71,13%  so với cùng kỳ năm trước (Quý III năm 2019 có 05 dự án với tổng vốn đăng ký là 1.506,62 tỷ đồng). Nâng tổng số dự án đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên lên 201 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 31,454 ngàn tỷ đồng.

  Lĩnh vực Xúc tiến đầu tư:

  Sở Kế hoạch & Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình XTĐT năm 2020 với 10 hoạt động, tổng kinh phí được phê duyệt là 1,416 tỷ đồng (Vốn được phân bổ 02 lần/năm) tập trung vào các nội dung chính, thiết thực nhằm tiết kiệm kinh phí, tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện các công tác thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp và Nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

  Trung tâm xúc tiến đầu tư Sở Kế hoạch & đầu tư đã tư vấn, hỗ trợ và kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu các danh mục dự án theo chương trình xúc tiến năm 2020. Tư vấn, hỗ trợ về quy trình thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án thu hút đầu tư về Nông nghiệp nông thôn, xây dựng cơ sơ hạ tầng theo hình thức PPP, các dự án sử dụng đất,…

  Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tỉnh, ngân sách của tỉnh chủ yếu tập trung để phòng chống dịch bệnh và một phần để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp,…nên nhiều nội dung của Chương trình xúc tiến đầu tư đã bị chậm lại, và được triển khai chủ yếu vào 6 tháng cuối năm.

  Về lĩnh vực Đăng ký kinh doanh:

  Trong quý III năm 2020, phòng Đăng ký kinh doanh đã thực hiện công tác hướng dẫn, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp như sau: 46 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 870.248 triệu đồng; 22 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động; Đăng ký thay đổi, bổ sung cho 110 lượt doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; Đăng ký chuyển đổi loại hình cho 07 doanh nghiệp; Thông báo mẫu dấu cho 59 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; 4 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh; giải thể 11 doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. 100% hồ sơ tiếp nhận được xử lý đúng và sớm hơn thời gian quy định. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và nhận kết quả qua mạng trong Quý III là 29,94%.

  Triển khai Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, Sở tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại 04 doanh nghiệp (Công ty CP In Điện Biên; Công ty CP Công trình giao thông tỉnh Điện Biên; Công ty CP Lạc Hồng Điện Biên; Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên); đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thoái vốn theo tiến độ đã được phê duyệt, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét.

  Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Sở đã phối hợp với Sở Thông tin truyền thông rà soát và lập danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố. Đồng thời cán bộ làm công tác đăng ký doanh nghiệp đã đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Để thúc đẩy, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo phát triển bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, tạo động lực cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã phát triển, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid 19, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí đối với HTX, hộ kinh doanh.

  Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước

  Lũy kế thanh toán kế hoạch vốn (bao gồm kế hoạch vốn các năm trước
  kéo dài chuyển sang năm 2020)
  Quý III năm 2020 là 113.623,9 triệu
  đồng; trong đó:

  + Vốn trong nước là 88.075,6 triệu đồng, baogồm:

  (1) Vốn cân đối ngân sách địa phương là 27.731,1 triệu đồng;

  (2) Vốn đầu tư NSTW hỗ trợ các Chương trình mụ tiêu, theo ngành, lĩnh
  vực và các khoản chi cu thể là 1
  2.325,5 triệu đồng;

  (3) Vốn đầu tư phát triển từ NSTW bổ sung (nguồn tăng thu NSTW, dự
  phòng NSTW…) là
  7.077,7 triệu đồng;

  (4) Vốn Chương trình mụ tiêu quốc gia (MTQG) là 39.904,7 triệu đồng;

  (5) Vốn trái phiếu chính phủ là 1.064,6 triệu đồng.

  + Vốn nước ngoài là 25.520,3 triệu đồng.

  Về giải ngân kế hoạch vốn các năm trước kéo dài chuyển sang năm2020

  Lũy kế thanh toán kế hoạch vốn các năm trước kéo dài chuyển sang năm
  2020 là
  18.078,5 triệu đồng; c thể như sau:

  + Vốn trong nước là 10.981,3 triệu đồng, bao gồm:

  (1) Vốn cân đối ngân sách địa phương là 997 triệu đồng;

  (2) Vốn đầu tư NSTW hỗ trợ các Chương trình mục tiêu, theo ngành, lĩnh
  vực và các khoản chi c
  thể là 1.120,5 triệu đồng;

  (3) Vốn đầu tư phát triển từ NSTW bổ sung (nguồn tăng thu NSTW, dự
  phòng NSTW…) là
  295,2 triệu đồng;

  (4) Vốn Chương trình mụ tiêu quốc gia (MTQG) là 7.504,1 triệu đồng;

  (5) Vốn trái phiếu chính phủ là 1.064,6 triệu đồng.

  + Vốn nước ngoài là 7.097,1 triệu đồng.

  Về giải ngân kế hoạch vốn được giao trongnăm 2020

  Lũy kế thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm 2020 là 95.545,4 triệu
  đồng:

  + Vốn trong nước là 77.122,2 triệu đồng, bao gồm:

  (1) Vốn cân đối ngân sách địa phương là 26.734,1 triệu đồng;

  (2) Vốn đầu tư NSTW hỗ trợ các Chương trình mụ tiêu, theo ngành, lĩnh
  vực và các khoản chi cu thể là
  11.205,1 triệu đồng;

  (3) Vốn đầu tư phát triển từ NSTW bổ sung (nguồn tăng thu NSTW, dự
  phòng NSTW…) là
  6.782,5 triệu đồng;

  (4) Vốn Chương trình mụ tiêu quốc gia (MTQG) là 32.400,6 triệu đồng.

  + Vốn nước ngoài là 18.423,2 triệu đồng.

  Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ:

  Năm 2020 đầu tư 13 công trình trụ sở cơ quan hành chính với tổng vốn cân đối ngân sách địa phương bố trí trong năm 202033.780 triệu đồng (Trong đó khởi công mới 13 công trình với tổng mức vốn bố trí trong năm 202023.491 triệu đồng, dự kiến có 08 công trình trụ sở cơ quan hành chính hoàn thành trong năm 2020; Tiếp chi 10.289 triệu đồng cho 05 công trình dự kiến hoàn thành sau năm 2020).

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng